Kontakt

 

Kontakt dla uczestników szkoleń

Akademia Wiedza i Praktyka Szkolenia
e-mail: szkolenia@wip.pl

 

Siedziba

Akademia Wiedza i Praktyka
ul. Łotewska 9a,
03-918 Warszawa
Telefon:  22 429 41 62
Faks: 022 518 27 50 (51)

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

 

NIP: 526-19-92-256
REGON: 012725225
KRS: 0000098264  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy.
Kapitał zakładowy: 200 000 zł.

Kontakt dla uczestników konferencji
Jeśli zapisałeś się na konferencję i potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z:

Barbara Plucińska
Kierownik ds. szkoleń i konferencji
Telefon: +48 22 429 41 62
Tel. komórkowy: 660 40 41 62

 

Akademia Wiedza i Praktyka Konferencje
e-mail: konferencje@wip.pl

 

Kontakt dla partnerów i sponsorów

Agnieszka Zduńczyk
Koordynator zespołu sprzedaży reklam
Telefon: 22 429 43 40
Tel. komórkowy: 507 124 623, 660 404 122
e-mail: AZdunczyk@wip.pl

 

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka