Szkolenie  Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

05
Czerwca

Miejscowość: Poznań
Adres: ul.Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SaleOMEGA.pl
Termin: 05 Czerwca 2018
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto)

Organizator

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Koniec rejestracji 05 Czerwca 2018 pozostało: 

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie zarządzających placówkami medycznymi do nowych zasad przetwarzania danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać w naszym kraju od 25 maja 2018 r.,
 • omówienie nowych zasad wyznaczania inspektora ochrony danych, który zastąpi dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji,
 • przekazanie wskazówek, jak wdrażać nowe procedury przetwarzania danych osobowych (m.in. jakie nowe klauzule trzeba zawrzeć w formularzach zgód pacjentów),
 • zwrócenie uwagi na wysokie kary za naruszenia ochrony danych i omówienie zasad zróżnicowania ich wysokości w zależności od formy organizacyjnej podmiotu leczniczego,
 • zapoznanie uczestników w nowymi przepisami dotyczącymi organizacji procesu kontroli ochrony danych osobowych oraz wskazanie i omówienie sytuacji, w których konieczne będzie przeprowadzenie analizy środków bezpieczeństwa w placówce. 

 


RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Szkolenie odbędzie się: 05 Czerwca 2018r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00. 

I.    Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w służbie zdrowia – istota i znaczenie

 1. RODO w szpitalach
 2. Wdrażanie nowych procedur i ich wpływ na strukturę organizacyjną szpitala
 3. spektor Ochrony Danych Osobowym w sektorze medycznym, jego rola i zadania.

II.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe zwykłe a dane wrażliwe
 2. Tajemnica lekarska i tajemnica medyczna – kiedy obowiązuje i ich odniesienie do przepisów RODO
 3. Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych
 4. Przetwarzanie danych osobowych w działaniach administracyjnych
 5. Ryzyko naruszania przepisów ochrony danych osobowych podczas codziennego kontaktu z pacjentem
 6. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – dla kogo?
 7. Staranność przetwarzanie  i ochrony danych w systemie informatycznym
 8. Przekazywanie danych do państw trzecich.
 9. Profilowanie.

III.  Dokumentacja medyczna

 1. Wdrażanie elektronicznej dokumentacji zgodnie z nowymi procedurami
 2. Jak odpowiednio zabezpieczyć dane pacjentów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym
 3. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w świetle nowych przepisów.
 4.   Prawa osób, których dane są przetwarzane.

IV. Nadzór nad przestrzeganiem procedur

 1. Jakie kary grożą podmiotowi medycznemu za niedostosowanie się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Kontrole.
 3. Sankcje
 4. Jak stworzyć skuteczny system kontroli ochrony danych osobowych?
 5. Case study.

Podsumowanie.

 


Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Aneta Sieradzka

Aneta Sieradzka

Prawniczka, naukowiec, mediator, nauczyciel akademicki i blogerka – pasjonatka prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Poznań
Adres: ul.Dąbrowskiego 79A
Miejsce szkolenia: SaleOMEGA.pl
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 05 Czerwca 2018
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

530 zł netto  zł + 23% VAT,
 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.