Tematyka szkoleń

 • Kadry i płace
 • BHP

Świadectwo pracy - wypełnianie, wzory - najnowsze interpretacje SN

Miasto:Warszawa
Adres:Al. Jerozolimskie 44
Miejsce:Sale szkoleniowe Al. Jerozolimskie 44
Termin:26.06.2013
Cena:490,00 zł netto (602,70 zł brutto) - Opłata standardowa za uczestnika
 400,00 zł netto (492,00 zł brutto) - cena promocyjna do 19.06


Stoisz przed koniecznością zwolnień pracowniczych? Bezbłędnie przygotuj

niezbędną dokumentację!

Planujesz zwolnić pracownika? - musisz koniecznie zapoznać się z wymaganymi dokumentami!

 

Czy wiesz jak prawidłowo stosować zmienione przepisy o wydawaniu świadectw pracy? Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo zmiany z marca i grudnia 2011 r. mogą skomplikować Twoją codzienną pracę? Jakie problemy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej spowodować?

Uchroń się przed błędami w prowadzeniu dokumentacji kadrowej, oskarżeniami pracowników i wyrokami sądu pracy! Nie daj podstaw do roszczeń i podważania Twoich decyzji.

 

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, na których poznasz:

- nowe interpretacje dotyczące terminów wydawania świadectw pracy (zmiany ustawowe i interpretacje urzędowe),

- prawidłowe wzory zapisów we wszystkich rubrykach świadectwa pracy,

- prawidłowe sposoby zapisania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem najnowszych interpretacji urzędniczych. Poznasz dobre praktyki, przekonasz się jakie błędy w dokumentach związanych ze zwolnieniami są popełniane najczęściej i otrzymasz cenne wskazówki, jak ich uniknąć.


 

W programie m.in.:

 

Problemy z wydawaniem świadectw pracy po umowach terminowych – po zmianach z marca i z grudnia 2011 r. (z uwzględnieniem interpretacji urzędowych), w tym m.in.:

 • w którym momencie można, a w którym trzeba wydać świadectwo – rozrysowanie kilkudziesięciu konfiguracji kolejno występujących po sobie różnych umów terminowych i bezterminowych,
 • ile dni ma pracodawca w poszczególnych przypadkach na wydanie świadectwa pracy,
 • czy coś grozi pracodawcy za wcześniejsze wydanie świadectwa pracy,
 •  kiedy należy wydać świadectwo pracy po umowie terminowej trwającej już w dniu wejścia w życie nowych przepisów,
 •  jak wpisać w świadectwie wykorzystanie urlopu w sytuacji, gdy umowa się nie rozwiązuje lecz trwa nadal – wzór,
 •  co w kwestii wydawania świadectw pracy precyzuje nowe rozporządzenie wykonawcze.

 

Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy w różnych przypadkach z praktyki, w tym m.in.:

 • jaki zapisać tryb zwolnienia w świadectwie pracy (prawidłowe wskazanie odpowiednich przepisów w różnych przypadkach),
 • jak prawidłowo wskazać dzień nawiązania stosunku pracy,
 • jak prawidłowo wskazuje się informacje „chorobowe” i czy w razie ich braku zostawia się wolne miejsce, czy wpisuje się „nie dotyczy”,
 • jak odnotować informacje dotyczące dodatkowych uprawnień pracownika,
 • jak wyszczególniać różne okresy zatrudnienia.

 

Korzystanie ze świadectw pracy, wydawanie, duplikaty i korekty – problemy z praktyki, w tym m.in.:

 • w jakich przypadkach (i z jaką datą) można wysłać świadectwo pracy pocztą,
 • czy przy sprostowaniu żąda się zwrotu poprzedniego świadectwa przez pracownika,
 • czy „starą” wersję świadectwa trzeba usunąć z akt osobowych,
 • jak długo należy przechowywać świadectwa pracy,
 • co ma zrobić pracodawca, jeśli sam zorientuje się, że wydane świadectwo zawiera błędy,
 • z jaką datą wystawia się sprostowane świadectwo (lub duplikat), czy należy je jakoś specjalnie oznaczyć,
 • pracownik zmarł – komu i jak wydać świadectwo pracy.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę – dobre przykłady i błędy, w tym m.in.:

 • co to w praktyce znaczy, że przyczyna wypowiedzenia ma być konkretna,
 • co to w praktyce znaczy, że przyczyna wypowiedzenia ma być rzeczywista,
 • przykłady dobrych i błędnych sposobów zapisania przyczyny wypowiedzenia,
 • przyczyna wypowiedzenia, a konieczność wypłaty odprawy.

 

Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę – przydatne zapisy, w tym m.in.:

 • co można zapisać w porozumieniu,
 • Jak to wpływa na uprawnienia stron stosunku pracy.

 

Zwolnienie bez wypowiedzenia – prawidłowe sformułowania, w tym m.in.:

 • pismo rozwiązujące umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • pismo rozwiązujące umowę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby pracownika.

Nowe interpretacje i przykłady z praktyki!

Szymon SokolikSzymon Sokolik
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy, prowadzi dyżur prawa pracy.

Miasto:Warszawa
Adres:Al. Jerozolimskie 44
Miejsce:Sale szkoleniowe Al. Jerozolimskie 44
Termin:26.06.2013
Mapa:

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  19 czerwca 2013 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 400 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 492 zł.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.