Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

ŚWIADECTWO PRACY PO ZMIANACH I INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWALNIANIEM – wzory zapisów, błędy, różne przypadki z praktyki WARSZAWA

05
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 44
Miejsce szkolenia: Sale szkoleniowe Al. Jerozolimskie 44
Termin: 05 Listopada 2014
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej obwarowane jest wieloma nakazami, a przy większej liczbie pracowników łatwo o pomyłkę czy uchybienie. Zwłaszcza teraz, po zmianie przepisów związanych z wydawaniem świadectw pracy. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP firmie łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych. Inspektorzy PIP sprawdzając rzetelność prowadzenia akt, mogą zakwestionować bardzo wiele rzeczy. Dzięki wiedzy zdobytej w czasie szkolenia jego Uczestnicy poznają zasady wydawania świadectw po umowach terminowych, tak aby nie narazić się na kary PIP. 

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Nowe stanowiska urzędowe w sprawie wydawania i wypełniania świadectw pracy (zwłaszcza po umowach terminowych)

 

Chociaż od wejścia w życie nowych zasad wydawania świadectw pracy po umowach terminowych upłynęło już sporo czasu, to cały czas przepisy te powodują liczne wątpliwości i problemy interpretacyjne.

Wiele kłopotów sprawia przypadek, gdy pracownik ma umowy zawarte jeszcze w czasie obowiązywania starych zasad. Liczne problemy sprawia też sytuacja, gdy pracownik ma najpierw umowy terminowe, a po niej umowę na czas nieokreślony. Ministerstwo pracy uznało, że obecnie za umowy terminowe i bezterminowe trzeba wydawać oddzielne świadectwa. Nawet jeśli są one wydawane w tym samym czasie.

Jeśli więc pracownik miał np. umowę na 3-miesięczny okres próbny, a następnie umowę na czas nieokreślony, musi pamiętać, aby za samą umowę na okres próbny wydać osobne świadectwo najpóźniej po 2 latach od zawarcia tej umowy. I to nawet jeśli pracownik wciąż jest zatrudniony i nie upomina się o świadectwo. Znaleźliśmy jednak sposób na to, aby nie trzeba było pamiętać o 2-letnim terminie w tego typu przypadkach.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, na których można poznać:

- interpretacje dotyczące terminów wydawania świadectw pracy (zmiany ustawowe i interpretacje urzędowe),

- prawidłowe wzory zapisów we wszystkich rubrykach świadectwa pracy,

- prawidłowe sposoby zapisania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem najnowszych interpretacji urzędniczych. Można poznać dobre praktyki, i dowiedzieć się się jakie błędy w dokumentach związanych ze zwolnieniami są popełniane najczęściej oraz jak ich uniknąć.


ŚWIADECTWO PRACY PO ZMIANACH I INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZWALNIANIEM – wzory zapisów, błędy, różne przypadki z praktyki WARSZAWA

Szkolenie odbędzie się: 05 Listopada 2014r.

Program

W programie m.in.:

 

Problemy z wydawaniem świadectw pracy po umowach terminowych – po zmianach z marca i z grudnia 2011 r. (z uwzględnieniem interpretacji urzędowych), w tym m.in.:

 • w którym momencie można, a w którym trzeba wydać świadectwo – rozrysowanie kilkudziesięciu konfiguracji kolejno występujących po sobie różnych umów terminowych i bezterminowych,
 • ile dni ma pracodawca w poszczególnych przypadkach na wydanie świadectwa pracy,
 • czy coś grozi pracodawcy za wcześniejsze wydanie świadectwa pracy,
 • kiedy należy wydać świadectwo pracy po umowie terminowej trwającej już w dniu wejścia w życie nowych przepisów,
 • jak wpisać w świadectwie wykorzystanie urlopu w sytuacji, gdy umowa się nie rozwiązuje lecz trwa nadal – wzór,
 • co w kwestii wydawania świadectw pracy precyzuje nowe rozporządzenie wykonawcze.

 

Wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy w różnych przypadkach z praktyki, w tym m.in.:

 • jaki zapisać tryb zwolnienia w świadectwie pracy (prawidłowe wskazanie odpowiednich przepisów w różnych przypadkach),
 • jak prawidłowo wskazać dzień nawiązania stosunku pracy,
 • jak prawidłowo wskazuje się informacje „chorobowe” i czy w razie ich braku zostawia się wolne miejsce, czy wpisuje się „nie dotyczy”,
 • jak odnotować informacje dotyczące dodatkowych uprawnień pracownika,
 • jak wyszczególniać różne okresy zatrudnienia.

 

Korzystanie ze świadectw pracy, wydawanie, duplikaty i korekty – problemy z praktyki, w tym m.in.:

 • w jakich przypadkach można wysłać świadectwo pracy pocztą,
 • jaka data powinna widnieć na świadectwie pracy jeśli umowa rozwiązuje się np. w wolną sobotę lub wolną niedzielę (stanowisko ministerstwa pracy z 10 września 2014 r.),
 • czy przy sprostowaniu żąda się zwrotu poprzedniego świadectwa przez pracownika,
 • czy „starą” wersję świadectwa trzeba usunąć z akt osobowych,
 • jak długo należy przechowywać świadectwa pracy,
 • co ma zrobić pracodawca, jeśli sam zorientuje się, że wydane świadectwo zawiera błędy,
 • z jaką datą wystawia się sprostowane świadectwo (lub duplikat), czy należy je jakoś specjalnie oznaczyć,
 • pracownik zmarł – komu i jak wydać świadectwo pracy.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę – dobre przykłady i błędy, w tym m.in.:

 • co to w praktyce znaczy, że przyczyna wypowiedzenia ma być konkretna,
 • co to w praktyce znaczy, że przyczyna wypowiedzenia ma być rzeczywista,
 • przykłady dobrych i błędnych sposobów zapisania przyczyny wypowiedzenia,
 • przyczyna wypowiedzenia, a konieczność wypłaty odprawy.

 

Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę – przydatne zapisy, w tym m.in.:

 • co można zapisać w porozumieniu,
 • Jak to wpływa na uprawnienia stron stosunku pracy.

 

Zwolnienie bez wypowiedzenia – prawidłowe sformułowania, w tym m.in.:

 • pismo rozwiązujące umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • pismo rozwiązujące umowę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby pracownika.

 


Z uwzględnieniem nowych przepisów i interpretacji urzędowych


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy, prowadzi dyżur prawa pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: Al. Jerozolimskie 44
Miejsce szkolenia: Sale szkoleniowe Al. Jerozolimskie 44
Termin: 05 Listopada 2014
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

 

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 24 października 2014 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 470 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 578,10 zł.

 

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka