Szkolenie  Podatki i finanse

Split payment i inne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w 2018 roku.

27
Marca

Miejscowość: Gdańsk
Adres: Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk - Wrzeszcz
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Neptun
Termin: 27 Marca 2018
Cena: 530 zł netto (651,90 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 marca 2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 530 zł + 23% VAT, kwota brutto: 651,90 zł.
Cena Standardowa: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w tym wprowadzenia podzielonej płatności, białej i czarnej listy podatników!!!

Koniec rejestracji 27 Marca 2018 pozostało: 

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług  w tym wprowadzenia podzielonej płatności, białej i czarnej listy podatników, System „STIR” oraz omówienie metody podzielonej płatności czyli split payment.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Cel szkolenia:

Przedstawienie nowych przepisy wchodzących w życie w 2018 roku w zakresie podatku od towarów i usług oraz planowanych kontroli podatkowych i metod ich przeprowadzania zgodnie z nowymi uprawnieniami organów podatkowych.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące stosowania nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w tym zasad pełnej ewidencji VAT w formie elektronicznej, zasad zakupu i użytkowania nowych kas fiskalnych, stosowania podzielonej płatności, ograniczenia stosowania obniżonej stawki VAT, udostępnienia przez szefa KAS białej i czarnej listy podatników, działania systemu STIR w tym blokowania kont podatników,
Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Dla każdego uczestnika prezent: E- book: 17 zmian w VAT w 2018 roku


Split payment i inne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług w 2018 roku.

Szkolenie odbędzie się: 27 Marca 2018r.

Adresaci szkolenia:   

Ø  samodzielni księgowi,

Ø  główni księgowi,

Ø  pracownicy i właściciele biur rachunkowych,

Ø  doradcy podatkowi,

Ø  wszystkie osoby zainteresowane zmianami w przepisach podatkowych, w tym prowadzące samodzielną działalność gospodarczą.


 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00
 
 
 1. Zmiany wchodzące w życie w 2018r. dotyczące podatku VAT
 • nowe zasady stosowania ulgi za złe długi – 120 dni braku płatności,
 • negatywne skutki podatkowe zapłaty na rachunki bankowe nieujawnione na stronie BIP MF i nie zgłoszone przez podatników do U.S.,
 • co to jest biała i czarna lista podatników, jakie dane zawiera, jej znaczenie w rozliczeniach podatkowych,
 • należyta staranność -  nowa zasada rozliczenia podatku,
 • projekt nowych zasad wystawiania paragonów w sytuacji, gdy podatnik będzie chciał otrzymać fakturę VAT – z uwzględnieniem zakupów
 • analiza podejrzanych transakcji „STIR” zasady funkcjonowania,
 • zwolnienie z ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
 • e- kasy fiskalne,
 • ograniczenie stosowania stawki 8 %,
 • stworzenia od lutego 2018r. Centralnego Rejestru Faktur.
 1. Zmiany dotyczące składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących 2017-2018:
 • wprowadzenie obowiązku składania przez wszystkich podatników, deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną (VAT UE i VAT-27),
 • likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług dla podatników innych niż małych, w tym wszystkich nowych podatników,
 • kary za nie przesyłanie deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną.
 1. Zmiany dotyczące zasad rejestracji podatników VAT oraz wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników – skutki i zagrożenia dla obrotu gospodarczego 2017 - 2018:
 • kiedy organ podatkowy może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT,
 • przesłanki umożliwiające organowi  podatkowemu wykreślenie z rejestru podatnika VAT,
 • udział w transakcji karuzelowej a utrata statusu podatnika VAT,
 • konsekwencje związane z utratą statusu czynnego podatnika VAT,
 • możliwość ponownego uzyskania statusu czynnego podatnika VAT.
 1. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe pełnomocnika dokonującego rejestracji podatkowej podatnika VAT.
 1. Zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia w transakcjach dokonywanych na terytorium kraju 2017:
 • nowe towary z zakresu branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
 • poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
 • zmiany w przedmiocie towarów objętych limitem 20.000 PLN,
 • opodatkowanie podwykonawstwa usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia (nowy zał. nr 14),
 1. Sankcje podatkowe za zawyżenie zwrotu lub zaniżenie zobowiązania podatkowego w VAT:
 • sankcja 30 % w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez organy podatkowe,
 • sankcja 20% w przypadku dobrowolnej korekty przez podatnika po zakończonej kontroli,  
 • sankcja 100% z tytułu „pustych faktur” bez możliwości dokonania korekty,
 1. Zmiany w terminach ewidencjonowania i rozliczania WNT, importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca:
 • wykazywanie podatku należnego,
 • ujęcie podatku naliczonego,
 • konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur, dla przypadków gdy podatek jest rozliczany w mechanizmie reverse charge.
 1. Metoda podzielonej płatności – „split payment” – lipiec 2018r.
 • definicja podzielonej płatności, termin wdrożenia,
 • podzielona płatność to mechanizm obowiązkowy czy dobrowolny?
 • czy przedsiębiorca może nie zgodzić się na płatność w tej formule?
 • kto podejmuje decyzje o płatności w ramach podzielonej płatności nabywca czy dostawca?
 • czy podzielona płatność dotyczy transakcji krajowych, czy także zagranicznych płaconych w walucie obcej?
 • czy wszystkie formy płatności – zaliczki, faktoring podlegają podzielonej płatności?
 • zasady zakładania i funkcjonowania dodatkowych rachunków do celów VAT,
 • korzyści dla podatnika wynikające ze stosowania podzielonej płatności,
 • jakie są zasady dysponowania przez podatnika środkami zgromadzonymi na koncie VAT?
 • czy potrzebna jest zgoda U.S. na przelanie środków pieniężnych z konta VAT na konto bieżące
 • banki i ich rola a stworzenie split payment w Polsce
 1. Jednolity Plik Kontrolny jako obowiązkowa kontrola podatkowej 2018
 • terminy przekazania JPK po otrzymaniu wezwania od US,
 • struktura JPK_VAT(3) obowiązująca od 2018r.
 • pozostałe struktury JPK,
 • terminy przekazania JPK  bez wezwania organów do US z zakresu VAT,
 • uzgodnienie pliku JPK, walidacja danych, w tym odnośnie poprawności danych, autentyczności ksiąg, umocowania do podpisywania ksiąg,
 • sankcje za niedopełnienie terminu przesłania JPK,
 • planowane na rok 2019 zastąpienie plikiem JPK_VAT deklaracji VAT, czy realne?
 1. Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem
 • zasady objęcia odwrotnym obciążeniem,
 • wyjaśnienie pojęcia podwykonawcy i generalnego wykonawcy,
 • klasyfikacja PKWiU usług budowlanych,
 • przykłady zastosowania odwrotnego obciążenia,
 • kompleksowe usługi budowlane,
 • określenie momentu wykonania usługi budowlanej,
 • dostawa towarów z montażem,
 • wykonawstwo zastępcze a odwrotne obciążenie,
 • zwroty VAT w branży budowlanej,
 • przedstawienie objaśnienia podatkowego z dnia 17 marca 2017r. stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych,
 • zastosowanie objaśnienia MF a ochrona podatnika przed sankcjami i odsetkami karnymi,
 • ustalenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju z dnia 23 marca 2017 z zakresu Vat w budownictwie,
 • sankcje VAT,
 • wyrejestrowanie podatnika przyczyny.
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 


 


 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie kontroli podatkowej – JPK,

Ø  dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

Ø  przekazana wiedza wpłynie na spełnienie obligatoryjnego wymogu stworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego  oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Gdańsk
Adres: Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk - Wrzeszcz
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Neptun
Termin: 27 Marca 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 marca 2018 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 530 zł + 23% VAT, kwota brutto 651,90 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie Vat
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka