Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Dokumentacja kadrowa po zmianach z lat 2017-2019 – w tym RODO

24
Maja

Miejscowość: Białystok
Adres: Białystok
Miejsce szkolenia: Białystok
Termin: 24 Maja 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

(akta osobowe, świadectwo pracy, umowy terminowe, rekrutacja i zwalnianie)

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ostatnio dużo działo się – i będzie się działo w zakresie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

Najważniejsze zmiany to te, które wiążą się z rozporządzeniem unijnym RODO (wejście w życie – 25 maja 2018 r.), a także nowelizacją polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników m.in. przepisów Kodeksu pracy.

Ponadto, w 2019 roku wchodzi w życie już uchwalona reforma prowadzenia akt osobowych., przewidująca m.in. skrócenie (pod pewnymi warunkami) okresu przechowywania akt, czy możliwość prowadzenia ich w formie elektronicznej. Ma jej towarzyszyć nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia akt osobowych, które również ma wprowadzić istotne zmiany.

A wcześniej odczujemy skutki poprzednich zmian (np. w listopadzie 2018 r. pierwszym umowom terminowym zacznie upływać limit 33 miesięcy).

Tymczasem, jeśli chodzi o zmiany, które weszły w życie – warto omówić rejestrowanie godzin pracy zleceniobiorcy. Czyli obowiązek, który doszedł w 2017 roku wraz z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcy.

Sporo też zmieniało się w ostatnich latach, jeśli chodzi o świadectwa pracy. Wprawdzie od 2017 roku nie ma już kłopotliwego obowiązku wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach trwania umów terminowych, ale pewne dylematy zostały. Na przykład, jeśli chodzi o wykazywanie w obecnych świadectwach dawniejszych umów, albo wystawianie duplikatów czy sprostowań do dawnych świadectw, wystawionych w czasie gdy obowiązywała zasada 24 miesięcy.

Dlatego zapraszam serdecznie na praktyczne szkolenie „Dokumentacja kadrowa  po zmianach  z lat 2017-2019, w tym RODO”

Dzięki poradom i przykładom, często bazującym na poradach naszych autorów m.in. z inspekcji pracy pomogę Państwu zastosować w praktyce nowe przepisy, a także uniknąć błędów przy prowadzeniu dokumentacji, a także zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników.

 

 


Dokumentacja kadrowa po zmianach z lat 2017-2019 – w tym RODO

Szkolenie odbędzie się: 24 Maja 2018r.

Program

Godz. 10:00-16:00

 

 1. Przetwarzanie danych kadrowych po zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych (m.in. RODO), w tym m.in.:
 • Jakich danych można zażądać po zmianach od pracownika, a jakich od kandydata do pracy i na jakich zasadach,
 • Jakie dokumenty pracownik może dostarczyć dobrowolnie – i na jakich zasadach
 • Kwestionariusze osobowe dla kandydata do pracy i dla pracownika
 • Co może – i co powinno – zawierać ogłoszenie rekrutacyjne
 • Na jakich zasadach możemy przetwarzać tzw. wrażliwe (i jakie to są dane) oraz dane biometryczne
 • Co się zmieni w zakresie monitoringu pracowników
 • Co zapisać w umowie o pracę
 • Co zapisać w informacji o warunkach zatrudnienia
 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej,  m.in. wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r., w tym m.in.:
 • Kogo obejmie skrócony okres przechowywania akt osobowych – i pod jakimi warunkami
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł odebrać dokumentację, której upływa okres przechowywania
 • Na jakich zasadach będzie można przechowywać akta w formie elektronicznej
 • Jak zabezpieczać akta prowadzone elektronicznie
 • Jak zmienić dokument papierowy na elektroniczny – i odwrotnie
 • Jaki obowiązek informacyjny będzie miał w tym zakresie pracodawca
 • Jak przeprowadzić w zakładzie zmianę co do przelewania wynagrodzenia na konto lub do ręki
 1. Prowadzenie akt osobowych (m.in. po wejściu planowanego rozporządzenia dotyczącego akt osobowych), w tym m.in.:
 • Podział akt na 4 części, dodanie części związanej z dokumentacją dołączaną dotychczas do ewidencji czasu pracy
 • Zmienione zasady dotyczące części A akt osobowych
 • Jakie dokumenty będziemy przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych
 • Co będziemy przechowywać poza aktami osobowymi
 • Co z aktami osobowymi w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika po przerwie, przejścia zakładu, śmierci pracownika itd.
 • Jak numerować dokumenty i jak je usuwać (co wówczas z numeracją)
 • Przechowywanie oryginałów czy kopii dokumentów
 • Czy dokumentacja musi być w języku polskim
 1. Świadectwo pracy, w tym m.in.:
 • Na czym ma polegać planowana zmiana w zakresie świadectw pracy
 • Na jakich zasadach obecnie wydajemy świadectwo i jaką datą je oznaczamy
 • Czy można (trzeba) uwzględnić w nowym świadectwie umowy za które kiedyś wystawiono już świadectwo
 • Jakie są zasady wydawania i oznaczania sprostowań i odpisów (duplikatów) świadectw pracy

4. Limity umów na czas określony („33” i „3”), w tym m.in.:

 • Co się stanie w przypadku naruszenia limitów (w tym jakie będą skutki po 21 listopada 2018 r.)
 • W jakim stopniu obecne limity obejmują umowy zawarte przed 22 lutego 2016 r.
 • Których umów nie dotyczą limity
 • Jak prawidłowo sformułować zapisy umowy na zastępstwo
 • Kiedy obecnie można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny

5. Rozwiązywanie umów terminowych, w tym m.in.:

 • W jaki sposób wypowiada się umowę na czas określony, na okres próbny i na zastępstwo,
 • Jak można obecnie wypowiadać umowy terminowe zawarte w starym stanie prawnym
 • W jaki sposób liczy się okres wypowiedzenia umów terminowych – w różnych przypadkach
 • Kiedy trzeba wypłacać odprawę mimo niepodawania przyczyny wypowiedzenia,
 • Kiedy umowa przedłuża się do dnia porodu (i czy może wówczas naruszyć nowe limity)
 • W jakich przypadkach aneks oznacza zawarcie nowej umowy,
 • W jaki sposób rozwiązuje się umowa na zastępstwo w przypadku powrotu osoby zastępowanej
 • Jak można obecnie zwolnić pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia
 1. Wybrane problemy z dokumentacją związaną z czasem pracy, w tym m.in.:
 • Ewidencja czasu pracy – co i komu należy ewidencjonować
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy
 • Jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorcy po 1 stycznia 2017 r.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Szymon Sokolik

Szymon Sokolik

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny miesięcznika „Aktualności kadrowe" (śledzącego na bieżąco zmiany w prawie pracy oraz nowe interpretacje urzędowe i wyroki SN), współpracował także przy wielu innych publikacjach, autor licznych artykułów dotyczących prawa pracy, prowadzi dyżur prawa pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Białystok
Adres: Białystok
Miejsce szkolenia: Białystok
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 24 Maja 2018
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.