Szkolenie  Transport

Przewóz na potrzeby własne – zmiany 2018/2019r.

25
Stycznia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 25 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Przewóz na potrzeby własne – zmiany 2018/2019r.

Koniec rejestracji 25 Stycznia 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Nowelizacja ustawy transportowej wprowadziła sporo nowych wymagań dla firm wykonujących przewozy na potrzeby własne. Zmiany objęły nie tylko same obowiązki transportowe, ale też zupełnie odmienne zasady rozliczania czasu pracy kierowcy oraz przewidują dużo nowych obowiązków wynikających z obsługi tachografów. Sporo wątpliwości wynika również z nowego ograniczenia  dotyczącego pracy w porze nocnej. Niestety nowości dotyczą nie tylko typowych firm transportowych, ale przede wszystkim wykonujących właśnie przewozy na potrzeby własne.

Na szkoleniu:

 • wyjaśnimy wątpliwości wynikające ze zmienionych przepisów
 • przedstawimy jakie zmiany czekają nas w 2019r.
 • powiemy także o nowych zasadach odpowiedzialności za naruszenia przepisów i wskażemy jak uniknąć wysokich kar oraz nie trafić na czarną listę czyli nowego rejestru firm
 • omówimy inne ważne kwestie będące skutkiem nowych regulacji w zakresie mocowania ładunków, oznaczania i dokumentacji pojazdów, nowych zasad odpowiedzialności za załadunki towarów czy wreszcie zmian w opłatach viatoll.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poznanie nowych wymagań do wykonywania przewozu na potrzeby własne
 • uzyskanie wiedzy na temat nowego rejestru KREPTD i skutków wpisu do tego rejestru dla firm przewozowych
 • uczestnicy dowiedzą się jak wyznaczyć zarządzającego transportem w firmie wykonującej na potrzeby własne oraz co musi zawierać umowa z taką osobą
 • uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów
 • przygotowanie się do najnowszych wymagań kontrolerów w zakresie kontroli drogowych
 • możliwość rozwiązania własnych problemów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich wątpliwości ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Zatrudnianie kierowców 2018. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja".

Szkolenie: Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów


Przewóz na potrzeby własne – zmiany 2018/2019r.

Szkolenie odbędzie się: 25 Stycznia 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele i pracownicy firm wykonujących przewozy na potrzeby własne w szczególności firm dystrybucyjnych, hurtowni, zakładów komunalnych jak też rodzinnych firm mających liczne problemy w zakresie obowiązków wynikających przepisów krajowych lub unijnych
 • Pracownicy na co dzień zmagający się z tematyką przewozów drogowych w tym organizujący pracę kierowców jak też ich nadzorujących i rozliczających

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: omówienie najnowszych przepisów obowiązujących od 3 września 2018r. - nowelizacja ustawy o transporcie drogowym
 

1. Nowe przepisy transportowe:                                                                       

 • nowe dokumenty w przewozach na potrzeby własne
 • obowiązek wymiany dokumentów uprawiających do transportu – termin, obowiązki firm, sankcje za niedokonanie zmian według nowelizacji ustawy transportowej
 • zarządzający transportem w firmach wykonujących przewozy na potrzeby własne – zgłoszenie do właściwych organów, wymagania, ograniczenia, umowy na zarządzanie transportem
 • najnowsze wymagania kontrolerów ITD. – zmiany w dokumentach, wyposażenie pojazdów, oznakowanie, dodatkowe wymagania
 • nowe uprawnienia ITD. w stosunku do kierowców, pojazdów i firm
 • wpływ zmienionego kodeksu drogowego na działalność przewozową
 • załadunki towarów – nowe przepisy o mocowaniu ładunków, odpowiedzialność za przeładowanie pojazdu i przekroczenie nacisku osi
 • zakazy ruchu weekendowe i  świąteczne – najnowsze wytyczne kontrolerów

2. Wymagania dla kierowców zatrudnionych w firmie wykonującej przewóz na potrzeby własne:

 • wymagane badania i kwalifikacje kierowców
 • obowiązki firmy w zakresie uprawnień kierowcy
 • umowy z kierowcami
 • dodatkowe dokumenty wymagane przy zatrudnieniu kierowcy oraz obowiązki firmy przy zwalnianiu kierowcy z pracy
 • błędy z dokumentacji kierowcy i ich konsekwencje

3. Aktualne przepisy regulujące czas pracy kierowców:

 • nowe zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków
 • pora nocna – kiedy obowiązuje, jak ją wyznaczyć i jakie ma skutki dla organizacji pracy kierowcy
 • rozpoczęcie i zakończenie pracy na tachografie, wpisy manualne
 • najnowsze zasady wystawiania urlopówek 
 • rozporządzenie 561/2006 i ustawa o czasie pracy kierowców
 • rejestracja aktywności w systemie mieszanym – z tachografem i bez tachografu
 • dodatkowe dokumenty wymagane przez kontrolerów
 • dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu
 • przerwy w czasie pracy i w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych
 • archiwizowanie dokumentacji i ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy
 • praktyczne ćwiczenia oraz najczęściej popełniane błędy przez kierowców                                            

4. Najnowsze zasady używania tachografów, wykresówek i kart kierowców:

 • nowe wymagania w zakresie używania tachografów, wykresówek i kart kierowców    
 • wkładanie i wyjmowanie karty kierowcy w trakcie dziennego okresu pracy i na odpoczynku                                                                                                                  
 • obowiązek wymiany na tachograf nowej generacji
 • podstawowe zasady użytkowania tachografów:

          a) legalizacja i tolerancje tachografu, jak korzystać z zasady „złotej minuty"

          b) analiza zapisów na wykresówkach

          c) karty do tachografów

          d) nowe wytyczne ITD w spawie sczytywania danych z karty kierowcy i tachografów cyfrowych

 • przykłady, błędy kierowców oraz firm

 5. Nowe taryfikatory kar i zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej i firm – jak uniknąć wysokich kar w świetle nowych przepisów oraz orzecznictwa (przykłady z praktyki kontrolnej) 

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Inspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 25 Stycznia 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.