Webinar  Ochrona zdrowia

Czas pracy w służbie zdrowia

28
Sierpnia

Termin: 28 Sierpnia 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

Godzina: 12.00 - 13.15

Organizator

Koniec rejestracji 28 Sierpnia 2020 pozostało: 

O szkoleniu

.


Czas pracy w służbie zdrowia

Szkolenie odbędzie się: 28 Sierpnia 2020r.

 PRAKTYCZNE INFORMACJE


Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

1.    Podstawy prawne zatrudnienia w podmiotach leczniczych

 • Podmiot leczniczy – definicja
 • Zakres regulacji problematyki zatrudnienia i wynagradzania pracowniczego
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, powołanie, inne
 • Zakres obowiązywania przepisów wspólnotowych (unijnych)
 • Zakres obowiązywania przepisów Kodeksu pracy

2.    Czas pracy – podstawowe pojęcia

 • Czas pracy - definicja
 • Norma dobowa
 • Norma średniotygodniowa.
 • Wymiar czasu pracy – sposób obliczenia
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy – obowiązek stosowania
 • Czas pracy a stanowisko pracownicze

3.    Dyżury medyczneo    Pracownicy zobowiązani do dyżurów

 • Czas dyżuru jako czas pracy
 • Działanie klauzuli op-out
 • Zgoda na podejmowanie pracy na dyżurach
 • Wynagrodzenie za dyżur – odpowiednie zastosowanie przepisów kodeksowych
 • Prowadzenie ewidencji dyżurów

4.    Świadczenia dodatkowe dla pracowników służby zdrowia

 • Wynagrodzenie za gotowość do pracy
 • Dodatki za pracę zmianową (pora nocna, dni wolne, niedziele i święta)


5.    Zakres obowiązywania przepisów Kodeksu pracy

 • Przepisy ustawy o podmiotach leczniczych jako przepisy szczególne w odniesieniu do pracowników służby zdrowia
 • Czas pracy pracowników zarządzających i kierowników komórek organizacyjnych
 • Godziny nadliczbowe i wynagrodzenie za dyżury medyczne

brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

 •     45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
 •     30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
 •     Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
 •     Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

 Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 105,00 zł  + 23% VAT,

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka