Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Inspektor Ochrony Danych w praktyce

04
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 04 Października 2019
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 27 września 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 580 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 630 zł netto (774,90 zł brutto)

Organizator

Inspektor Ochrony Danych w praktyce

Koniec rejestracji 04 Października 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Fachowa wiedza IOD zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy mamy już pierwsze doświadczenia ze stosowaniem przepisów RODO. W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych u wszystkich administratorów danych nieocenionym wsparciem jest kompetentny, posiadający specjalistyczne przygotowanie Inspektor Ochrony Danych.

Ważnym elementem działalności IOD jest podnoszenie kwalifikacji, a jednym z takich obszarów jest niniejszy kurs, który ma na celu pomoc w rozwijaniu wiedzy i kompetencji IOD, które powinno być ważnym celem dla administratorów danych osobowych, ale i wykazującym się fachową wiedzą Inspektorom Ochrony Danych.


Podczas kursu dowiesz się

  • jak praktycznie realizować obowiązki IOD na gruncie RODO,
  • jak współpracować z ADO i pracownikami w podmiocie,
  • jak delegować zadania, polecenia, 
  • jak skutecznie monitorować bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:

"Audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami – jak się do niego przygotować" oraz "Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne" o łącznej wartości 148,00 zł

 


Inspektor Ochrony Danych w praktyce

Szkolenie odbędzie się: 04 Października 2019r.

Kurs jest dedykowany osobom pełniącym funkcje IOD, jak również dla kandydatów na IOD.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 16:00

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Powołanie IOD
– wady i zalety IOD wewnętrznego, wspólnego i zewnętrznego
– IOD powołany niezgodnie z RODO
– niezależność IOD a konflikt interesów – jak zmienić IOD?

2. Odpowiedni IOD czyli kompetentny
– wiedza teoretyczna: znajomość przepisów ODO i branżowych
– brak doświadczenia a pełnienie funkcji IOD
– kwalifikacje IOD i cechy osobowości
– jak wykazać fachowość?
– aspekty psychologiczne i prawne w realizacji zadań

3. Cykliczność a terminy w pracy IOD
– dyspozycyjność IOD
– audyty
– szkolenia
– aktualizacja wewnętrznej dokumentacji

4. Rozliczalność IOD
– dokumentowanie czynności przez IOD
– współpraca ADO z IOD
– oczekiwania a rzeczywistość
– case study

5. IOD w organizacji
– delegowanie zadań
– monitoring dokumentacji i pracowników
– odmowa współpracy z IOD
– IOD w ogniu skarg

6. Obowiązki IOD na gruncie RODO
– monitorowanie przestrzegania procedur
– monitorowanie przestrzegania procedur
– doradztwo i opiniowanie
– IOD a RCP, RN, AR

7. Rola IOD w podczas kontroli
– obowiązki IOD względem kontrolujących
– obowiązki względem ADO
– IOD jako punkt informacyjny

8. Realizacja praw osób przez IOD
– omówienie wewnętrznych procedur
– terminy i dobre praktyki IOD

9. Kiedy IOD jest lub nie jest prawnikiem.

10. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Aneta Sieradzka

Aneta Sieradzka

Prawniczka, naukowiec, mediator, nauczyciel akademicki i blogerka – pasjonatka prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 04 Października 2019
Cena: 630 zł netto (774,90 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 630 zł + 23% VAT.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 27 września 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 580 zł + 23% VAT.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.