Szkolenie  Ochrona danych osobowych/RODO

Ocena skutków dla ochrony danych według najnowszych wytycznych

22
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Marca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Ocena skutków dla ochrony danych. Jak ją przeprowadzić zgodnie z najnowszymi wytycznymi?

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Ocena skutków dla ochrony danych to zagadnienie, które nadal rodzi wiele wątpliwości. Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy prawa pracy dotyczące akt osobowych pracowników (formy oraz okresu przechowywania)

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem ochrony danych oraz jakie działania należy podjąć w takiej sytuacji?
 • Jakie konkretnie sytuacje nakładają na ADO obowiązek dokonania oceny skutków dla ochrony danych oraz w jaki sposób dokonywać takiej oceny?
 • W jaki sposób zmiany w przepisach prawa pracy wpływają na proces przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy przez pracodawcę?
 • Jakie działania powinien podjąć ADO, aby zapewnić zgodny z aktualnie obowiązującym prawem pracy proces przetwarzania danych?


Szkolenie od strony praktycznej wskazuje ADO jakich zmian w procesie przetwarzania danych osobowych powinien dokonać, aby przetwarzanie następowało zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem pracy. Ponadto omawia kwestie dotyczące naruszeń, które w ostatnim okresie czasu stanowią przedmiot rozważań UODO.  Szkolenie prezentuje wytyczne UODO w tym zakresie. 

 Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:  

"Niezbędnik inspektora ochrony danych – ponad 70 przydatnych wzorów dokumentów i akty prawne" o wartości 99 zł.


Ocena skutków dla ochrony danych według najnowszych wytycznych

Szkolenie odbędzie się: 22 Marca 2019r.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • właścicieli firm (zwłaszcza którym powierzane są dane osobowe do przetwarzania)
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą związaną z gromadzeniem danych osobowych
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacjach
 • obecnych i przysłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ocena skutków dla ochrony danych

 • Wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
 • Metody przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych
 • Najnowsze wytyczne UODO w tym zakresie oraz omówienie całej procedury krok po kroku

2. Zmiany w zakresie przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników od dnia 01.01.2019 roku.

 • Papierowa lub elektroniczna forma akt pracowniczych a RODO
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej a aktualizacja dokumentacji z ochrony danych osobowych
 • Projektowane zmiany przepisu art. 22 ze zn. 1 kodeksu pracy oraz wynikające z tego skutki dla pracodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy

3. Naruszenie ochrony danych osobowych

 • Czym jest naruszenie ochrony danych?
 • Procedura zgłaszania naruszeń do UODO
 • Wytyczne UODO w tym zakresie
   

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Anna Żak

Anna Żak

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka licznych publikacji prawnych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie gospodarczym. W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej współpracuje z podmiotami sektora prywatnego oraz publicznego w zakresie wprowadzania oraz nadzorowania procedur zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Szkoleniowiec z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów z różnych branż.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 22 Marca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 marca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.