Szkolenie  Finanse publiczne

Zmiany w prawie pracy 2019r. – dokumentacja w jednostkach publicznych i budżetowych

25
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Czerwca 2019
Cena: 610 zł netto (750,30 zł brutto)

Organizator

Zmiany w prawie pracy 2019r. – dokumentacja w jednostkach publicznych i budżetowych

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 25 Czerwca 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Szkolenie poświęcone jest omówieniu zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz teczki akt osobowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, urzędach administracji państwowej i innych jednostkach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian Kodeksu pracy związanych z nowymi zasadami przechowywania akt osobowych pracowników i ich digitalizacją, które obowiązują od stycznia 2019 r.

Przedstawione zostaną główne zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zasad przekształcania papierowych teczek akt osobowych w elektroniczne akta osobowe pracowników.

Omówione zostaną także najnowsze zmiany Kodeksu Pracy dotyczące wdrożenia niektórych przepisów RODO, w kontekście możliwego pobierania i przetwarzania niektórych danych (np. danych biometrycznych) dotąd zabronionych pracodawcom, które weszły w życie na początku maja br.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:
,,Sprawozdawczość budżetowa 2019", ,,Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" oraz ,,Rozliczenia kadrowo-płacowe 2019 w JSFP"
o łącznej wartości 294 zł.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma wakacyjny pakiet przydatny na każdym wyjeździe:
- selfie stick - 
dzięki niemu każda osoba będzie obecna na zdjęciu, a utrwalanie wspomnień stanie się jeszcze prostsze,
- ekologiczna bawełniana torba - idealna na plażę lub spacer

 

 


Zmiany w prawie pracy 2019r. – dokumentacja w jednostkach publicznych i budżetowych

Szkolenie odbędzie się: 25 Czerwca 2019r.

Adresaci szkolenia:

  • osoby zarządzające jednostkami samorządowymi
  • kierownicy i pracownicy działów kadr i płac
  • pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie i archiwizację akt osobowych

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Zawieranie umów o pracę – obowiązujące zasady
-    formy oświadczeń woli w obecnych przepisach Kodeksu Cywilnego:  forma pisemna, forma elektroniczna (zasady użycia podpisu elektronicznego), forma dokumentowa
-    podpis elektroniczny – podstawowe warunki posługiwania się e-podpisem


2.    Zasady wypłaty wynagrodzenia pracowniczego po 1.01.2019 r.
- wypłata bezgotówkowa (przelew) jako zasada
- możliwości wypłaty wynagrodzenia w inny sposób


3.    Archiwizacja i zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej
- ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 10 stycznia 2018 r.: podstawowe zasady, zmiany Kodeksu pracy, wejście w życie nowych przepisów
- skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych: termin ogólny, przechowywanie akt w czasie trwania postępowania w sprawie pracowniczej,
- digitalizacja akt osobowych
- formy prowadzenia teczki akt osobowych: tradycyjna (papier) i elektroniczna
- zasady przenoszenia teczki akt osobowych na formę cyfrową


4.    Zasady dotyczące dokumentacji pracowniczej
- Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania
- Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny
-  Zasady prowadzenia elektronicznej teczki akt osobowych: zabezpieczanie dokumentacji, kopie cyfrowe dokumentów papierowych, numerowanie dokumentów, sposób segregowania dokumentacji – nowe możliwości


5.    Nowa teczka akt osobowych
a.    Podział akt osobowych na 4 części
b.    Część A – dokumenty związane z przyjęciem do pracy – kwestie problemowe: zdjęcia i referencje,  oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).
c.    Część B - dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika
d.    Część C - dokumenty dot. ustania zatrudnienia pracownika:
e.    Cześć D – dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracownika:     nowy element teczki akt osobowych – dokumenty związane z postępowaniem ws. wymierzenia kary porządkowej i ewentualnych odwołań, zasady przechowywania oraz likwidacji dokumentów z tej części po zatarciu ukarania


6.    Dokumentacja poza teczką akt osobowych
-    dokumenty ewidencyjne czasu pracy: ewidencje godzin pracy, zwolnienia od pracy (urlopy okolicznościowe, dowody na usprawiedliwienie nieobecności, ‘wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie), rozkłady czasu pracy i inne dokumenty związane z czasem pracy
-    karty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą
-    karty ewidencyjne przydziału roboczej odzieży, obuwia i innych środków ochronnych i bhp
-    inne dokumenty


7.    Zasady przechowywania i likwidacji dokumentacji pracowniczej oraz przekazywania materiałów z teczki akt osobowych pracownikowi
-    zasady bezpiecznej archiwizacji, ograniczanie dostępu do akt: ogólne zasady przechowywania dokumentacji papierowej, wymagania do archiwizacji i zabezpieczeń dokumentacji elektronicznej, zasady odwzorowywania cyfrowego (skanowania) dokumentów papierowych
-    przenoszenie e-dokumentacji między systemami: porządkowanie danych, zachowanie formatów plików, obowiązek dołączania pliku metadanych .xml, kompresja danych i zapis „spakowany” w jednym pliku
-    zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
-    zasady wydawania i doręczania pracownikowi dokumentacji po ustaniu stosunku pracy i upływie terminu przechowywania akt,
-    likwidacja akt po upływie terminu


8.    Najnowsze zmiany Kodeksu pracy dotyczące wdrożenia niektórych przepisów RODO
- zakres przetwarzania danych według przepisów Kodeksu pracy
- wymagania odnośnie odebrania zgody od pracownika
ograniczenie dostępu do danych, identyfikacja osób przetwarzających dane
- dopuszczalność pobierania danych biometrycznych od pracowników, zakres danych, ich przetwarzanie i szczególna ochrona
 


Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Czerwca 2019
Cena: 610 zł netto (750,30 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Ostatnie dni zapisów

Ostatnia szansa - zapisz się już teraz   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 610 zł  + 23% VAT.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 czerwca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.