Webinar  Ochrona danych osobowych/RODO

Ochrona danych osobowych dla działów Kadr i HR

15
Kwietnia

Termin: 15 Kwietnia 2021
Cena: 149 zł netto (183,27 zł brutto)

Godziny 12:00-13:15 / Piotr Glen

Organizator

Koniec rejestracji 15 Kwietnia 2021 pozostało: 

O szkoleniu

Program:
 
Najważniejsze zasady i najnowsze zmiany oraz kontrowersje związane z przetwarzaniem danych pracowników i kandydatów do pracy oraz zasady i bezpieczeństwo pracy zdalnej
 
 
1. Zakres danych osobowych pracowników, które pracodawca może lub musi przetwarzać
- zmiany w art. 22[1] Kodeksu Pracy,
- przykładowy wzór kwestionariusza osobowego z aktualnymi informacjami,
- podstawy prawne przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem,
- co zrobić z CV kandydata po zakończonej rekrutacji?
- Przetwarzanie wizerunku pracownika, czy i kiedy konieczna jest zgoda?
 
 
2. Pracodawca i dane osobowe pracownika w czasie epidemii
- specustawa covidowa, kompetencje GIS,
- stanowisko UODO w sprawie mierzenia temperatury pracownikom czy gościom firmy,
- jeśli mierzyć temperaturę ciała, to na jakich zasadach i co zrobić później z taką informacją,
- badanie na koronawirusa – klauzule informacyjne, oświadczenia pracowników, podstawy prawne
 
 
3. Obowiązki informacyjne pracodawcy
- klauzule informacyjne dla pracowników, w tym związane z ZFŚS,
- klauzule informacyjne (Polityki prywatności) dla kontrahentów, dla klientów
- monitoring wizyjny – informacja o monitoringu, regulamin monitoringu wizyjnego u pracodawcy
 
 
4. Dane szczególnej kategorii – dane „wrażliwe”
- przetwarzanie danych o karalności – kiedy dozwolone, a kiedy wykluczone?
- badanie trzeźwości pracowników – kontrowersje dotyczące kontroli w zakładzie pracy.
 
 
5. Bezpieczeństwo osobowe – działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora
- pisemne upoważnienia do przetwarzania danych – dla kogo i co to znaczy,
- zobowiązanie pracownika do przestrzegania zasad i przepisów ochrony danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych;
- formy przeszkolenia pracowników z praktycznych aspektów ochrony danych;
- broszura informacyjna dla pracownika z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 
 
6.Poufność i integralność danych osobowych
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony,
- przykłady incydentów ochrony danych i sposób postępowania z nimi,
- zakres odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych,
 
 
7.Zasady i bezpieczeństwo pracy zdalnej
- jak zorganizować pracę zdalną w firmie – checklista dla działów HR,
- porady UODO dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas pracy poza biurem,
- regulamin pracy zdalnej.

 


Ochrona danych osobowych dla działów Kadr i HR

Szkolenie odbędzie się: 15 Kwietnia 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 149,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. po 7 dniach od zapisu na webinarium.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka