Webinar  Ochrona danych osobowych/RODO

RODO w Placówkach oświatowych

09
Lutego

Termin: 09 Lutego 2021
Cena: 189 zł netto (232,47 zł brutto)

Godziny 9:30 - 10:45 / Piotr Glen

Organizator

Koniec rejestracji 09 Lutego 2021 pozostało: 

O szkoleniu

W programie:

1. Szkoła/Przedszkole/Biblioteka/Centrum Kultury (itp.), jako administrator danych osobowych:

- definicja administratora danych, a praktyka;

- czy i jakie są różnice pomiędzy publiczną, a prywatną placówką oświatową w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;

 

2. Obowiązki Placówki, jako administratora danych:

- obligatoryjne i fakultatywne obowiązki dokumentacyjne i organizacyjne wynikające z RODO;

- obowiązek informacyjny – co to znaczy i jak go realizować w Placówce;

- czy każda Placówka oświatowa musi wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD)?

 

3. Podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych w oświacie:

- kiedy i na co potrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą, a kiedy podanie danych jest obowiązkowe;

- praktyczne aspekty zasady adekwatności, minimalizacji pozyskiwanych danych osobowych w placówce oświatowej;

 

4. Zasady bezpiecznej edukacji zdalnej:

- co może nauczyciel, a czego nie może uczeń lub jego rodzic w trakcie lekcji online;

- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa edukacji zdalnej.

 

5. Niezbędne minimum organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa jakie należy zastosować do ochrony danych osobowych w placówce oświatowej:

- prawne oraz praktyczne wymogi względem systemu bezpieczeństwa informacji dla placówek oświatowych;

- przykłady incydentów ochrony danych i sposób postępowania z nimi

 


RODO w Placówkach oświatowych

Szkolenie odbędzie się: 09 Lutego 2021r.

Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Piotr Glen

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Panstwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane przez Państwa webinarium,
  • Prezentacja pdf wykorzytana w trakcie webinarium, przesłana do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

 Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 189,00 zł  + 23% VAT,
 

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka