Szkolenie  Ochrona środowiska

Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. – aktualna funkcjonalność systemu

21
Lipca

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 21 Lipca 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto)

Organizator

Godziny: 10.00 - 16.00

Koniec rejestracji 21 Lipca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

 

Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej -  w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach. Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko ewidencja odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, ale też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO.

Celem szkolenia jest:
•    Przybliżenia aspektów związanych z koniecznością prowadzenia ewidencji odpadów drogą elektroniczną w bezpośrednio w BDO.
•    Przekazanie praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami w formie elektronicznej oraz sporządzenia sprawozdania odpadowego za 2019 rok.


Uzyskasz na szkoleniu odpowiedzi na takie pytania, jak:
•    Jak przygotować swoja firmę  na nowe wyzwania związane z elektroniczną ewidencja odpadów?
•    Jak bez problemów złożyć sprawozdanie odpadowe za rok 2019?
•    Jak prawidłowo dokonywać aktualizacji danych rejestracyjnych w BDO?
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian" o wartości 89 zł.

Szkolenie jest skierowane do:
•    Przedsiębiorców posiadających pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
•    Przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów.
•    Przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty, produkty w opakowaniach, opakowania.
•    Wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.


 


Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. – aktualna funkcjonalność systemu

Szkolenie odbędzie się: 21 Lipca 2020r.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wydarzenia stacjonarne prowadzone są z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Szkolenia odbywają się w salach umożliwiających zachowanie wymaganych odstępów między uczestnikami. Przez cały czas trwania spotkania,dostępne są płyny dezynfekujące.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

 1. Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów - przypomnienie najważniejszych regulacji obowiązujących od 2020 r.
 2. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami.
 •  Kto musi prowadzić ewidencję odpadów w BDO.
 •  Zwolnienia z ewidencji.
 •  Przenoszenie odpowiedzialności za odpady.
   
 1. Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy.
 2. Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi.
 3. Zawartość BDO:
 •  Nowe funkcje systemu.
 •  Rejestr BDO.
 •  Kto powinien uzyskać wpis i jak go uzyskać?
 •  Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach.
 •  Opłaty rejestrowe i roczne .
 •  Logowanie i dostęp do systemu BDO – wymogi dla użytkowników.
 1. Dostęp do BDO dla Jednostek Administracji Publicznej.
 •  Rejestracja i sprawozdawczość .
 1. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w obowiązkach przedsiębiorców.
 2. Ewidencja odpadów i sprawozdawczość w BDO
 •  Podstawowe dokumenty ewidencyjne (nowe wzory).
 •  Nowe terminy: ewidencja papierowa, przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji.
 •  Proces przekazania odpadów za pomocą KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia.
 •  Problem określenia wagi przekazywanych odpadów.
 •  Przypadki szczególne – przekazywanie odpadów osobom fizycznym, przekazywanie odpadów między oddziałami firmy.
 •  Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające.
 •  Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów.
 •  Ewidencja wytwarzanych, przyjmowanych i zbieranych odpadów  - Katy KEO i KEOK – kto musi je prowadzić, procedura ich wystawiania?
 •  Ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji.
 •  Ewidencja odpadów w formie papierowej.
 •  Ewidencja przed wpisem do BDO.
 1. BDO, a zbiorcze zestawienie danych o odpadach.
 •  Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r.
 •  Przepisy przejściowe i sprawozdania za 2019 rok.
 •  Sprawozdawczość produktowa w systemie BDO.
 •  Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w BDO?
 •  Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
 •  Obowiązki wprowadzającego torby na zakupy.
 1. Awaria systemu
 2. Sankcje administracyjne i konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO.
 3. Praktyczne omówienie problemów uczestników szkolenia - panel dyskusyjny
   

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Całka

Paweł Całka

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 2008 r.). Obecnie odpowiada za dział ochrony środowiska na terenie jednego z parków przemysłowych i wraz z zespołem specjalistów środowiskowych nadzoruje funkcjonowanie parku przemysłowego zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie i opracowaniu dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji do powietrza, monitoringu gazów cieplarnianych czy recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów. Powadzi szkolenia dla wielu firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 21 Lipca 2020
Cena: 570 zł netto (701,10 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

netto 570 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Polecamy również

Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. – aktualna funkcjonalność systemu
Szkolenie Ochrona środowiska

Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 ...

Wrocław, 18 Sierpnia 2020

Godziny: 10.00 - 16.00

Czytaj więcej   »

Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. – aktualna funkcjonalność systemu
Szkolenie Ochrona środowiska

Ewidencja odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 ...

Poznań, 25 Sierpnia 2020

Godziny: 10.00 - 16.00

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka