Webinar  Ochrona środowiska

Rozliczenia środowiskowe za rok 2020 – sprawozdania, raporty, opłaty

12
Marca

Termin: 12 Marca 2021
Cena: 179 zł netto (220,17 zł brutto)

Godziny: 12.00 - 14.40 / Dorota Rosłoń

Organizator

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 12 Marca 2021 pozostało: 

O szkoleniu

Plan webinarium:

Webinarium będzie złożone z 3 części: dwóch wykładowych i sesji pytań.

Kontekst webinarium:

Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających wpływ na rozliczenia, które obowiązują przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w ciągu ostatnich dwóch latach było wyjątkowo dużo. A dodatkowo jeszcze weszły w życie zmiany wprowadzone tzw. ustawami „covidowymi”. Zmianie uległy terminy składania sprawozdań, powiązano raporty do KOBZE ze sprawozdaniami środowiskowymi. A to daleko jeszcze nie wszystkie zmiany. Zmiana nastąpiła także w rozliczeniach opłaty produktowej, do historii odeszły sprawozdania OPAK tak długo obecne w systemie rozliczeń. Zmieniły się sposoby rozliczania za pobór wody i ścieków. W życie weszła też nowelizacja Ustawy o ZSEiE, a więc też pojawiły się nowe obowiązki….

 
Cele szkolenia:
 
Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do rozliczeń, które obowiązują przedsiębiorcę w zakresie ochrony środowiska za rok 2020, zapraszamy do udziału w szkoleniu. Uzyskasz na nim odpowiedzi na takie pytania, jak:
 
Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2020 i kogo to dotyczy?
Kto musi wypełnić raport do KOBiZE?
Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym?
Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe za rok 2020 w BDO, jakie dane będą niezbędne?
Jak według nowych wymogów rozliczyć opłatę produktową?
 
Szkolenie adresowane jest do:
pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
wszyscy zainteresowani tematyka szkolenia
 
 
Zakres webinarium:
 
1) Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
a) Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
b) Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy).
c) Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za  rok 2020
d) opłaty za szczególne korzystanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji oraz naliczania opłat,
e) kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów.
 
2) Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami):
a) kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań,
b) zasady sporządzania raportu,
c) powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE.
 
3) Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami za rok 2020
a) Kto w imieniu firmy jest upragniony do złożenia sprawozdania „odpadowego”
b) Kompletacja niezbędnych danych 
c) Przygotowanie sprawozdania – wersja robocza 
  • Wprowadzanie danych – zbiorczo czy dla każdego miejsca wytwarzania
  • Czy należy wykazać w sprawozdaniu wszystkie odpady wg kodów wszystkie kody i rodzaje odpadów wpisane w dziale XII wniosku rejestrowego
  • Powiązanie kart KPO i KEO ze sprawozdaniem – automatycznie czy ręcznie, wersja papierowa, a wersja z systemu BDO
d) Korekta sprawozdanie – kiedy jest wymagana i jak ją złożyć
e) Sprawozdanie za rok 2020 – czy nastąpi zmiana?
f) Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK.
g) Ewidencja odpadów w BDO – najczęstsze problemy
 
4) Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020
a) Kto ma obowiązek złożenia sprawozdania. 
b) Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe. 
c) Pomoc de minimis - jak można uniknąć opłaty produktowej?
d) Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku. 
e) Sprawozdanie w BDO – na co zwrócić uwagę
 

Rozliczenia środowiskowe za rok 2020 – sprawozdania, raporty, opłaty

Szkolenie odbędzie się: 12 Marca 2021r.

 Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.
 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.


Weź udział w wydarzeniu   »

Ostatnie dni zapisów

Ostatnia szansa - zapisz się już teraz   »

Co obejmuje cena

  • udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Panstwa pytań na czacie,
  • udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane przez Państwa webinarium,
  • prezentacja pdf wykorzytana w trakcie webinarium, przesłana do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

    
 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi 179 zł + 23% VAT
 

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka