Szkolenie  Ochrona zdrowia

Akredytacja Szpitala - skuteczne wdrożenie standardów akredytacyjnych

18
Czerwca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Czerwca 2020
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 czerwca 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 390 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Akredytacja Szpitala - skuteczne wdrożenie standardów akredytacyjnych

Koniec rejestracji 18 Czerwca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania do procesu akredytacji szpitala, zapoznanie z interpretacją wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia szpital może wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o udzielenie akredytacji. Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres 3 lat.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.09.2017 w sprawie sposobu ustalania ryczałtu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych wzór na obliczanie ryczałtu zawiera jakościowy współczynnik korygujący uzależniony od posiadania przez szpital certyfikatu akredytacyjnego. Posiadanie przez szpital akredytacji jest również elementem rankingującym podczas kontraktowania świadczeń przez NFZ.


 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych" o wartości 79,50 zł.


Akredytacja Szpitala - skuteczne wdrożenie standardów akredytacyjnych

Szkolenie odbędzie się: 18 Czerwca 2020r.

Grupa docelowa: Zarządzający i pracownicy szpitali

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-15:00

Program szkolenia:
1. Program Akredytacji Szpitali - główne założenia.
2. Korzyści z wdrożenia Programu Akredytacji Szpitali.
3. Omówienie i interpretacja standardów akredytacyjnych - praktyczne rozwiązania.
4. Organizacja prac podczas przygotowania do procesu akredytacji szpitala.
5. Rola dokumentacji medycznej w Programie Akredytacji Szpitali.
6. Rola monitorowania wskaźników klinicznych w procesie akredytacji.
7. Budowa systemu raportowania zdarzeń niepożądanych w szpitalu - praktyczne rozwiązania.
8. Problemy i błędy w procesie przygotowania do akredytacji.
9. Przegląd akredytacyjny - kryteria i zasady oceny szpitali.
10. Panel dyskusyjny.

 

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Dariusz Chmielewski

Prezes Zarządu D&G Consulting Sp. z o.o. Praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20 letnim stażem zawodowym zdobytym podczas pracy w centralnej jednostce Ministerstwa Zdrowia (Ośrodek Akredytacji CMJ) oraz firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Absolwent fizyki medycznej oraz licznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w SGH w Warszawie. Prowadził doradztwo dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji Ministra Zdrowia czy certyfikacji normatywnych systemów zarządzania, w zakresie prawno-organizacyjnym, standaryzacji świadczeń zdrowotnych, kontraktowania świadczeń oraz ochrony danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych kilku podmiotów leczniczych. Audytor wiodący jednostek certyfikujących system zarządzania jakością̨ i system zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach leczniczych. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, konsolidacji i akwizycji na rynku ochrony zdrowia, restrukturyzacji i finansowania ochrony zdrowia.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 18 Czerwca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

620 zł netto (762,60 zł brutto)

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 czerwca 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka