Szkolenie  Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych – rok z RODO za nami, a co przed nami?

08
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 08 Listopada 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Dokumentacja RODO w placówkach medycznych – rok z RODO za nami, a co przed nami?

Koniec rejestracji 08 Listopada 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Za nami już rok stosowania nowych przepisów ochrony danych osobowych. Pierwszy rok z RODO to nie tylko nowa rzeczywistość prawna i restrykcyjna odpowiedzialność finansowa, to także wykształcone dobre praktyki, ale też absurdy, które należy zwalczać.

Celem szkolenia jest wskazanie i omówienie najważniejszych rozwiązań, które każda placówka medyczna musi mieć wdrożone i na bieżąco realizowane aby w każdym czasie być dobrze przygotowanym na kontrole i postępowania przed UODO.

Na dokumentację RODO w placówkach medycznych podczas szkolenia spojrzymy z kilku perspektyw: ADO, IOD, pracownika, pacjenta, kontrahenta.
Uczestnicy otrzymają wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz wzór potwierdzenia odbioru dokumentacji medycznej  oraz wzór zgody na udostępnienie wizerunku (pacjenta/pracownika).
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

,,RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych" o wartości 79,50 zł.


Dokumentacja RODO w placówkach medycznych – rok z RODO za nami, a co przed nami?

Szkolenie odbędzie się: 08 Listopada 2019r.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy:

 • administratorów danych osobowych,
 • osoby zarządzające placówkami medycznymi,
 • inspektorów ochrony danych,
 • właścicieli gabinetów lekarskich,
 • pełnomocników ds. praw pacjenta,
 • personel medyczny,
 • pracowników kadr,
 • działów dokumentacji medycznej,
 • marketingu,
 • prawników oraz osoby zainteresowane ochroną danych osobowych w placówkach medycznych (szpitale, kliniki, przychodnie, gabinety).

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Program:


1.    Rok z RODO za nami – z czym nadal mamy problemy w placówkach medycznych?
- niepotrzebne zgody
- udostępnianie dokumentacji medycznej
- udzielanie informacji o stanie zdrowia
- monitoring
- obowiązek podania danych (pacjent/personel)

2.    Dokumentacja ochrony danych osobowych – najczęstsze błędy w:
- klauzuli informacyjnej/ monitoringu
- dokumentacji wewnętrznej
- zgodach (marketing, ZFŚS, usługi zdrowotne, HR)
- zgłaszaniu naruszeń

3.    Dokumenty wewnętrzne polityki ochrony danych osobowych
- co powinny zawierać?
- omówienie istotnych elementów
- kiedy aktualizować dokumentację wewnętrzną?
- rejestr naruszeń, analiza ryzyka

4.    Monitoring w placówce medycznej- jaką dokumentację posiadać?
- klauzula informacyjna o monitoringu
- regulamin monitoringu
- procedura realizacji praw osób obserwowanych
- praktyka: jak informować personel, pacjenta i osoby trzecie

5.    Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
- komu i w jakim czasie?
- wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji- omówienie
- opiekun faktyczny a ryzyko naruszeń

6.    IOD jako pełnomocnik, a postępowania przed UODO
- skargi – przykłady z ostatnich miesięcy
- kontrole – kiedy się spodziewać, jak przebiegają i jak się do nich przygotować?

7.    Pytania i dyskusja.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Aneta Sieradzka

Aneta Sieradzka

Prawniczka, naukowiec, mediator, nauczyciel akademicki i blogerka – pasjonatka prawa. Specjalizuje się w obsłudze prawnej dedykowanej podmiotom gospodarczym ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor medyczny i farmaceutyczny oraz stowarzyszeń branżowych w związku z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem w zakresie ochrony zdrowia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobywała wiedzę w zagranicznych ośrodkach w Londynie i Rotterdamie, w The London School of Economics and Political Sciences i Erassmus University.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 08 Listopada 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe
 • lunch.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

550 zł netto  zł + 23% VAT,

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch. 

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Cena bez VAT!
Zapłać mniej za udział w szkoleniu! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.
Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.