Szkolenie  Oświata

Awans zawodowy 2020–jak go przeprowadzić by nie podważono czynności dyrektora?

18
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Maja 2020
Cena: 390 zł netto (479,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 maja 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 390 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Awans zawodowy 2020–jak poprowadzić proces aby organy nadzoru nie podważyły czynności dyrekektora?

Koniec rejestracji 18 Maja 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniach o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego przez dyrektorów szkół/przedszkoli/placówek sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (kurator oświaty i jego wizytatorzy).
Jeżeli kurator oświaty stwierdzi, że wymienione czynności były podjęte z naruszeniem przepisów Karty Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego to orzeknie, że są one nieważne. Nieważność czynności stwierdzi, w drodze decyzji administracyjnej, kurator oświaty lub właściwy minister.
Niniejsze szkolenie ma pozwolić dyrektorom szkół/przedszkoli/placówek i innym osobom zajmującym się awansem zawodowym na prawidłowe przeprowadzenie odbywającego staż nauczyciela przez meandry przepisów dotyczących procedury awansowej i osiągnięcie w zgodzie z prawem wyższego stopnia awansu zawodowego oraz związanego z tym wyższego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.
 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie "Organizer awansującego nauczyciela" o wartości 69,90 zł oraz ,,Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny" o wartości 219,90 zł.


Awans zawodowy 2020–jak go przeprowadzić by nie podważono czynności dyrektora?

Szkolenie odbędzie się: 18 Maja 2020r.

Grupa docelowa:

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek,
  • inne osoby sprawujące funkcje kierownicze zainteresowane procedurami awansu zawodowego.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Program szkolenia:

1. Trzy etapy awansu zawodowego i organy w nich uczestniczące:
1) Rozpoczęcie awansu zawodowego i realizacja planu rozwoju zawodowego.
2) Zakończenie stażu i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego.
3) Postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne i jego skutki.
4) Organy uczestniczące w procesie awansu zawodowego: dyrektor, organ prowadzący, kurator oświaty.


2. Rozpoczęcie awansu zawodowego i realizacja planu rozwoju zawodowego (wzory dokumentów dla uczestników).
1) Warunki rozpoczęcie stażu.
2) Czynności związane z zatwierdzeniem planu rozwoju zawodowego.
3) Rola opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego (procedura wyboru i zadania).
4) Zadania dyrektora podczas realizacji przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego.


3. Zakończenie stażu i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego (wzory dokumentów dla uczestników).
1) Czynności nauczyciela związane z zakończeniem stażu.
2) Czynności opiekuna stażu związane z zakończeniem stażu przez nauczyciela stażystę lub kontraktowego.
3) Czynności dyrektora związane z zakończeniem stażu przez nauczyciela.
4) Wniosek nauczyciela stażysty wraz z dokumentacją o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.


4. Postępowanie kwalifikacyjne/egzaminacyjne i jego skutki (wzory dokumentów dla uczestników).
1) Analiza formalna wniosku nauczyciela stażysty o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
2) Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty występującego o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
3) Czynności komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty występującego o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
4) Postępowanie dyrektora po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej w przypadku:
a) uzyskania przez nauczyciela akceptacji komisji,
b) braku akceptacji komisji.
5) Rola dyrektora w czynnościach komisji powoływanych przez organ prowadzący lub kuratora oświaty.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Leszek Jan Zaleśny

Leszek Jan Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor 26 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad dla Portalu Oświatowego od roku 2009. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Maja 2020
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 676,70 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 maja 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT,  kwota brutto: 479,70.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Polecamy również

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka