Webinar  Oświata

Maraton kadrowy dyrektora szkoły

02
Czerwca

Termin: 02 Czerwca 2020 - 17 Czerwca 2020
Cena: 210 zł netto (258,30 zł brutto)

Dokładne daty i godziny webinariów podane są poniżej

Organizator

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Zapraszamy na cylk trzech webinariów kadrowych dla dyrektorów szkół.

Jak zatrudnić pracownika oświaty - krok po kroku ( 2 czerwca, g. 10.00)

Zatrudnienie pracownika oświaty to dość złożony proces, wymagający spełnienia wielu formalności. Nie wystarczy samo nawiązanie stosunku pracy. Zwłaszcza w przypadku nauczycieli szkół samorządowych konieczna jest wieloetapowa weryfikacja ich niekaralności. Po nawiązaniu stosunku pracy konieczne jest też zrealizowanie licznych obowiązków o charakterze informacyjnym. Podczas webinarium dowiesz się, jak – krok po kroku – zatrudnić pracownika oświaty

Czas pracy nauczycieli (5 czerwca, g.12.30)

Zarządzanie czasem pracy w nauczycieli nie jest zadaniem łatwym, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Podczas webinarium dowiesz się m.in jak wyliczać pensum, przydzielać godziny ponadwymiarowe oraz rozliczać czas pracy podczas nauczania zdalnego.

Urlop wypoczynkowu pracowników oświaty (17 czerwca, g. 10.00)

Zbliża się okres urlopowy w szkołach. Wakacje to nie tylko urlop nauczycieli szkół feryjnych. Zwykle to także okres, kiedy z urlopów częściej korzystają nauczyciele szkół nieferyjnych oraz pracownicy niepedagogiczni. Podczas webinarium poznasz rozwiązania różnych problemów wiążących się z udzieleniem i rozliczeniem urlopu wypoczynkowego.


Maraton kadrowy dyrektora szkoły

Szkolenie odbędzie się: 02 Czerwca 2020r.

Kadra kierownicza, pracownicy zajmujący się obsługą płacową szkół i placówek oświatowych.

Program

2 czerwca, g. 10.00 Jak zatrudnić pracownika oświaty - krok po kroku

•    W jakich rejestrach zweryfikować nauczyciela, a w jakich – pracownika niepedagogicznego?
•    Jaką formę zatrudnienia wybrać?
•    Kiedy skierować na badania lekarskie?
•    Jakie informacje przekazać po zatrudnieniu?
•    Jakie dane osobowe można przetwarzać w związku z rekrutacją i po zatrudnieniu?

5 czerwca, g.12.30 Czas pracy nauczycieli

- wymiar pensum na poszczególnych stanowiskach,
- pensum na stanowiskach specjalistycznych,
- jak wyliczyć pensum łączone,
- czym jest pensum uśrednione,
- kiedy można przydzielić godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
- rozliczenie czasu pracy w okresie pandemii

17 czerwca, g. 10.00 Urlop wypoczynkowu pracowników oświaty

•    jak rozliczyć wynagrodzenie urlopowe,
•    jak udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym,
•    kiedy powstanie prawo do urlopu uzupełniającego/zaległego,
•    kiedy można odwołać z urlopu,
•    co wolno pracownikowi podczas urlopu.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom szkół


Co obejmuje cena

  • udział w 3 webinariach zgodnie z programem wydarzenia
  • materiały w formie pdf
  • certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu

Warunki uczestnictwa

 Koszt udziału w wydarzeniu wynosi netto: 210,00 zł  + 23% VAT,

Opłata za udział jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w wydarzeniu możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed pierwszym webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka