Webinar  Oświata

Tworzymy regulamin działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki

08
Kwietnia

Termin: 08 Kwietnia 2021
Cena: Udział bezpłatny

Godziny 10:00-11:15 / Webinarium online / Leszek Jan Zaleśny

Organizator

Wstęp darmowyZakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

  • ukazanie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki,
  • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów publicznych i niepublicznych szkół/przedszkoli/placówek) oraz nauczycieli na temat tworzenia oraz zmieniania regulaminu działalności rady pedagogicznej,
  • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego dokumentacji jednostki systemu oświaty w 2021 r.
Pierwsza część poświęcona będzie omówieniu podstawowych zagadnień tematu przez prowadzącego.
W drugiej części uczestnicy webinarium będą mieli możliwość zadania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu.
 
 
Wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:
1. Przepisy dotyczące działalności rady pedagogicznej.
2. Miejsce regulaminu działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki wśród dokumentacji jednostki systemu oświaty.
3. Zawartość merytoryczna regulaminu działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki – co zmieniamy szczególnie w okresie epidemii?.
4. Praktyczny tryb tworzenia oraz zmieniania regulaminu działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki.

 


Tworzymy regulamin działalności rady pedagogicznej przedszkola, szkoły i placówki

Szkolenie odbędzie się: 08 Kwietnia 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciLeszek Jan Zaleśny

Leszek Jan Zaleśny

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. Autor lub współautor 26 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad dla Portalu Oświatowego od roku 2009. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

  • 45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,

  • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,

  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,

  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,

  • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

 

Udziału w webinarium jest bezpłatny.
W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.
 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka