Webinar  Podatki i finanse

Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w 2021r.

29
Marca

Termin: 29 Marca 2021
Cena: 139 zł netto (170,97 zł brutto)

Godziny 11:00-12:15 / Barbara Dąbrowska

Organizator

Koniec rejestracji 29 Marca 2021 pozostało: 

O szkoleniu

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie wybranych pozycji kosztów, których na podstawie przepisów prawa podatkowego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 
Podczas webinarium zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z kosztami niestanowiącymi kosztów podatkowych:
 • koszty używanie samochodów a NKUP,
 • wydatki na osoby zatrudnione a NKUP,
 • koszty reprezentacji a NKUP,
 • odsetki, opłaty, prowizje a NKUP
 • wydatki pokrywane z dotacji a koszty uzyskania przychodów.
 
Uczestnicy uzyskają odpowiedź na temat zasad rozpoznawania kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 
Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:
 
 1. Podstawa prawna,
 2. Koszty leasingu samochodu a NKUP,
 3. Koszty amortyzacji samochodu a NKUP,
 4. Koszty ubezpieczenie samochodu a NKUP,
 5. Koszty eksploatacyjne a NKUP,
 6. Impreza dla kontrahentów,
 7. Napiwki wręczone obsłudze po spotkaniu z kontrahentem,
 8. Koszty reprezentacji,
 9. Odsetki, opłaty, prowizje,
 10.  Wydatki na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 11. Koszty szkolenie wspólników,
 12. Opłata za czynności kontrolne przeprowadzone przez sanepid,
 13. Nieuiszczenie w ustawowym terminie zaliczek na podatek
 
Korzyści z webinarium:
 
 • Uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego ustalania podstawy kalkulacji podatku dochodowego poprzez wyłączenie z kosztów do celów podatkowych pozycji nie stanowiących kosztów.

 


Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w 2021r.

Szkolenie odbędzie się: 29 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

 • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
 • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
 • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
 • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 139,00 zł  + 23% VAT, 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. po 7 dniach od zapisu na webinarium.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka