Webinar  Podatki i finanse

Rozliczanie dotacji, subwencji, pożyczek...

19
Października

Termin: 19 Października 2020
Cena: 95 zł netto (116,85 zł brutto)

Godziny 11:00-12:15

Organizator

Koniec rejestracji 19 Października 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie zasad rozliczania, księgowania oraz ujęcia podatkowego wszelkich otrzymanych świadczeń, dofinansowań, subwencji, dotacji na kapitała obrotowy oraz zwolnień z opłacania składek ZUS. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na temat prawidłowości księgowania, rozliczania podatkowego, przygotowania dokumentacji do kontroli i rozliczenia otrzymanego wsparcia.
 
Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:
1. Świadczenie postojowe w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
2. Mikropożyczka 5.000 zł otrzymana z funduszu Pracy w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
3. Subwencja otrzymywana w ramach wsparcia PFR w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – decyzja otrzymana z ZUS w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
5. Uzyskanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżeniem czasu pracy oraz środków na opłacenie składek ZUS należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń, w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
6. Dotacje na kapitał obrotowy z PARP w ujęciu podatku dochodowego, VAT, prawa bilansowego i Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, rozliczenie
 

Rozliczanie dotacji, subwencji, pożyczek...

Szkolenie odbędzie się: 19 Października 2020r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara  Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Inspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców. Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

  • 45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 95,00 zł  + 23% VAT,
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka