Szkolenie  Podatki i finanse

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - polskie prawo bilansowe i podatkowe

24
Października

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 24 Października 2019
Cena: 580 zł netto (713,40 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 października 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 580 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 650 zł netto (799,50 zł brutto)

Organizator

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego

Koniec rejestracji 24 Października 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Cel szkolenia:

  • omówienie problemów rachunkowych i podatkowych w związku z nabyciem oraz wykorzystywaniem środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej, 
  • omówienie zagadnień zarówno pod kątem ustawy o rachunkowości jak i przepisami podatkowymi - rozwiązanie licznych przykładów pozwoli w łatwy sposób przyswoić omawiany materiał oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
  • zapoznanie się z regulacjami zawartymi w KSR Nr 11


Korzyści dla uczestników szkolenia:

·        zapoznanie się z zasadami ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych,

·        zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,

·        nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,Odliczanie VAT w 2019 roku - wyjaśnienia praktyczne" o wartości 69,90 zł oraz ,,Angielski dla księgowych" o wartości 59 zł.