Webinar  Podatki i finanse

VAT w obrocie zagranicznym zmiany w 2020 i 2021r

16
Listopada

Termin: 16 Listopada 2020
Cena: 99 zł netto (121,77 zł brutto)

Godziny 11:30-12:45

Organizator

Koniec rejestracji 16 Listopada 2020 pozostało: 

O szkoleniu

VAT w obrocie zagranicznym zmiany w 2020 i 2021r
 
Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie nowych zasad dokumentowania i rozliczania VAT-u w obrocie wewnątrzwspólnotowym i poza unijnym eksport i import w 2020r. oraz planowanych nowych rozwiązań w 2021r., które będą dotyczyły ułatwień:
- ułatwienia dla eksporterów,
- zastosowania wspólnego kurs walut z podatkiem dochodowym,
 
Program webinarium obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Rozliczenie WDT – przesłanki kwalifikacji,
 2. System VIES,
 3. Zasady dokumentowania WDT – czynności sprawdzające organu skarbowego,
 4. Transport własny/obcy – dokumentacja do celów WDT,
 5. Zasady stosowania stawki 0 % VAT,
 6. Rozliczenie WNT – przesłanki kwalifikacji,
 7. Data powstania obowiązku podatkowego,
 8. Rozliczenie podatku VAT,
 9. Import towarów,
 10. Rozliczenie podatku z tytułu importu usług bezpośrednio w deklaracji,
 11. Eksport towarów,
 12. Stosowanie stawki 0%
 13. Uproszczenia w rozliczaniu zaliczek w eksporcie towarów - wydłużenie terminu wywozu towarów do 6 miesięcy,
 14. Możliwość zastosowania do przeliczenia faktur kursu walut analogicznego jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym,
Korzyści z webinarium:
 
Uzyskanie wiedzy na temat obecnych procedur podczas czynności sprawdzających oraz zmian wprowadzających uproszczenia dla podatników podatku VAT od 2021r. niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych i bezbłędnego raportowania podatku JPK.
 

VAT w obrocie zagranicznym zmiany w 2020 i 2021r

Szkolenie odbędzie się: 16 Listopada 2020r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Programbrak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciBarbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.
Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

 • 45 minut webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
 • Sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
 • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
 • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
 • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 99,00 zł  + 23% VAT,
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka