Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe i inne zmiany kadrowo-płacowe 2019

29
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Marca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Pracownicze plany kapitałowe i inne zmiany kadrowo-płacowe 2019

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 29 Marca 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Rok 2019 wprowadził wiele zmian dotyczących pracy działów kadr i płac. Jak nie zagubić się w gąszczu nowych regulacji i biegle się w nich poruszać, a co najważniejsze „przełożyć je na praktykę”? Już 29 marca br. Renata Majewska - prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy w HR, przybliży uczestnikom regulacje dotyczące m.in.:
•    wprowadzenia PPK,
•    nowych zasad współpracy ze związkami zawodowymi,
•    elektronizacji dokumentacji pracowniczej,
•    zmian w dokonywaniu egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorców.

Jak wdrożyć szereg rozwiązań wprowadzonych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi? W jaki sposób pozyskiwać dane od kandydatów do pracy i pracowników? Jak poradzić sobie z rozbieżnościami w ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń ze zlecenia – mając na uwadze najnowsze interpretacje urzędów? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w trakcie praktycznych warsztatów.

Skorzystaj z doświadczenia naszego eksperta – zgłoś się teraz! 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" oraz "Akta osobowe po 1 stycznia 2019 r. – prowadzenie, przechowywanie, zmiany" o łącznej wartości 108 zł.

Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.Szkolenie grafik i ewidencja czasu pracy po zmianach w 2019r.


 


Pracownicze plany kapitałowe i inne zmiany kadrowo-płacowe 2019

Szkolenie odbędzie się: 29 Marca 2019r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi, a w szczególności dookumentacją kadrową

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1) Prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych

 • cel realizacji PPK (dodatkowa emerytura)
 • etapy i terminy wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców
 • uczestnicy PPK (pracownicy, zleceniobiorcy itd.)
 • umowy tworzące system PPK (umowa o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK) – elementy oraz terminy ich zawarcia
 • wpłaty podstawowe i dodatkowe na PPK finansowane przez uczestnika i podmiot zatrudniający oraz terminy i technika ich dokonywania
 • szczególne uprawnienia uczestnika (jednoczesny udział w kilku programach, zmiana pracodawcy, możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłata na wypadek śmierci uczestnika, wpłata powitalna, dopłata roczne)
 • wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach, w razie rozwodu lub ustania wspólności majątkowej
 • rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK (osiągnięcie 60 lat, świadczenie małżeńskie, cele mieszkaniowe, poważna choroba);

2) Nowe zasady współpracy ze związkami zawodowymi

 • otwarcie związków zawodowych dla wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową
 • zwolnienie od pracy na doraźną czynność związkową także dla zleceniobiorców,
 • sprawdzanie statusu zakładowej organizacji związkowej (informacja o liczebności członków co 6 miesięcy, skutkiem opóźnienia utrata statusu zoz, zastrzeżenia co do liczebności członków),
 • podniesienie progów reprezentatywności ponadzakładowej i zakładowej organizacji związkowej
 • uzgadnianie regulaminów ze związkami na nowych regułach i w świetle najnowszego orzecznictwa
 • rozciągnięcie zakazu zwolnienia z pracy na działaczy „pozaetatowych”,

3) Elektronizacja oraz skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i list płac

 • najnowsze planowane zmiany w pozyskiwaniu danych od kandydatów do pracy i pracowników
 • elektronizacja dokumentacji pracowniczej krok po kroku
 • obowiązkowe skrócenie okresu przechowywania
 • dobrowolne skrócenie okresu przechowywania
 • zmiany w drukach przekazywanych do ZUS;

4) Rewolucyjne zmiany w dokonywaniu egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorców

 • zlecenie będące jedynym źródłem utrzymania,
 • zlecenie jako umowa powtarzalna i służąca utrzymaniu zleceniobiorcy
 • rozbieżności w ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń ze zlecenia (interpretacje urzędów)
 • dokonywanie egzekucji administracyjnej ze zlecenia;

5) Inne zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach w 2019 r.

 • wypłata wynagrodzenia na konto
 • ochrona danych socjalnych pozyskiwanych od osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS
 • ustanie zatrudnienia w razie śmierci pracodawcy (zarząd sukcesyjny)
 • monitoring pracowników – jak go wdrożyć
 • zmiany w tworzeniu dokumentacji czasu pracy
 • nowe obowiązki pracodawców wynikające z ustawy o jawności życia publicznego
 • rozszerzenie możliwości sprawdzania niekaralności członków załogi.

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń. Przedstawia również interpretacje PIP i resortu pracy oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Prosimy o przyniesienie kalkulatorów.


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Renata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 29 Marca 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Ostatnie dni zapisów

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 22 marca 2019 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Polecamy również

Pracownicze plany kapitałowe i inne zmiany kadrowo-płacowe 2019 (KOPIA)
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe i inne zmiany kadrowo-płacowe 2019 ...

Warszawa, 30 Listopada -0001

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Pracownicze plany kapitałowe i inne zmiany kadrowo-płacowe 2019

Czytaj więcej   »

Pracownicze plany kapitałowe w szczegółach
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe w szczegółach

Warszawa, 26 Kwietnia 2019

Pracownicze plany kapitałowe w szczegółach

Czytaj więcej   »

Pracownicze plany kapitałowe w szczegółach
Szkolenie Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe w szczegółach

Katowice, 24 Kwietnia 2019

Pracownicze plany kapitałowe w szczegółach

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.