Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować?

04
Marca

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 04 Marca 2020
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 26 lutego 2020 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT
Cena Standardowa: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować?

Koniec rejestracji 04 Marca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Na jej podstawie od połowy 2019 roku obowiązkiem naliczania, odprowadzania i częściowego finansowania składek na PPK objęci zostali najwięksi pracodawcy. Od lipca 2019 r. bowiem obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na PPK zostaną objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób.  Docelowo objęte będą nim wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę.
Warto podkreślić, że składki na PPK będą opłacane nie tylko za pracowników, a ogólnie za osoby zatrudnione.

Zatem skorzystaj z naszego szkolenia, dowiedz się od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy.

Celem szkolenia jest:

  • przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia.

Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.


Nie daj się zaskoczyć zmianom, skorzystaj z porad naszego eksperta już teraz!

Skonsultuj swoje wątpliwości z Renatą Majewską i wymień się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami warsztatu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 78,89 zł oraz "Kalendarz kadrowo-płacowy 2020" o wartości 34,90 zł.

 

 


 


Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować?

Szkolenie odbędzie się: 04 Marca 2020r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi oraz wszystkich zainteresowanych wdrożeniem PPK w firmie.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.


1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK
•    dodatkowa emerytura
•    zasady tworzenia
•    współfinansowanie przez strony stosunku pracy
•    „opieka” i nadzór państwa
•    porównanie z PPE i innymi programami z III filara,
2) Etapy i terminy wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej),
3) Uczestnicy PPK

•    pracownicy, zleceniobiorcy itd.
•    charakter przynależności do programu
•    rezygnacja z PPK (wzór deklaracji rezygnacji)
4) Umowy tworzące system PPK
•    wybór instytucji finansowej
•    umowa o zarządzanie PPK
•    umowy o prowadzenie PPK
•    obowiązkowe elementy oraz terminy ich zawarcia,
5) Składki na pracownicze plany kapitałowe
•    wpłaty podstawowe i dobrowolne
•    finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
•    technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK
•    ulgi przysługujące z tego tytułu
•    potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK;
6) Szczególne uprawnienia uczestnika PPK
•    jednoczesny udział w kilku programach,
•    zmiana pracodawcy,
•    możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat,
•    wypłata na wypadek śmierci uczestnika,
•    wpłata powitalna,
•    dopłata roczna
•    wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach, w razie rozwodu lub ustania wspólności majątkowej,
7) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK

•    osiągnięcie 60 lat,
•    świadczenie małżeńskie,
•    cele mieszkaniowe,
•    poważna choroba
•    wypłata a wypłata transferowa i zwrot środków,
8) Podział środków PPK w razie rozwodu i śmierci uczestnika

•    wypłata transferowa
•    wypłata;
9) Nadzór na funkcjonowaniem PPK
•    zasady inwestowania
•    rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
•    ewidencja PPK
•    sankcje karne,
10) Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu


 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciRenata Majewska

Renata Majewska

prawnik, wieloletni redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku prowadzi firmę Biuro Kard i Płac, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym. Doświadczony wykładowca z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 04 Marca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 26 lutego 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka