Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować krok po kroku

02
Lipca

Miejscowość: Wrocław
Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 17
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 02 Lipca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Godziny; 10.00 - 16.00

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

 

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: "Kodeks pracy 2020. Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian" o wartości 78,89 zł

 

 


 


Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować krok po kroku

Szkolenie odbędzie się: 02 Lipca 2020r.

Szkolenie jest adresowane do osób  zajmujących się sprawami kadrowymi oraz wszystkich zainteresowanych wdrożeniem PPK w firmie.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Program PPK

 1. Co to jest PPK?
 2. Jak założyć PPK?
 3. Czy każdy może mieć PPK?
 4. Czy należy przysztąpić do PPK?
 5. Czy samozatrudniony mozę przystąpić do ppk ?
 6. Czy ppk to nowy rodzaj podatku ?
 7. Co powinen zrobić pracownik, który nie chce uczestniczyć w PPK?


Kwestie podatkowe PPK

 1. Czy PPK są wlasnościa prywatną ?
 2. Czy państwo może znajconalizwoać PPK?


Instytucje finansowe 

 1. Co instytucje finansowe robią ze środkami finansowymi
 2. Kiedy u pracodacy może być wdrożony PPK?
 3. Co to jest umowa o zarządzanie PPK?
 4. Co to jest umowa o prowadzenie PPK?
 5. Czy uczestnik może wypowiedzieć umowę o PPK?
 6. Gdzie trafiają wpłaty uczestników odprowadzone do PPK?


Zapisywanie uczestników do PPK

 1. Czy uczestnictwo w ppk zależy od wieku ?
 2. Czy do ppk zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy ?
 3. Czy osoby zatrudnione na umowie zleceniu, będą objęte PPK?    
 4. Czy osoby zatrudnione na umowę o dzieło, będą objęte PPK?
 5. Jakie kategorie pracowników powinny być automatycznie zapisane do PPK
 6. Czy jest górna granica wieku dająca możliwość pracownikowi pozostawania w PPK?
 7. Zmiana pracodawcy a co z PPK?
 8. Jaka jest liczba rachunków PPK, które może mieć uczestnik w tym samym czasie ?


Dyspozycje i ośwadczenia uczestnika w PPK

 1. Jakie dyspozycje może składać uczestnik ppk w odniesienu do swoich środków ?
 2. W jakich sytuacjach można złożyć dyspozycje wypłaty ?
 3. Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
 4. Wypłata na cele meszkaniowe
 5. Wypłata w przypadku poważanego zachorowania
 6. Co to oznacza, że wypłata środków po 60 tym roku życia jest zwolniona z podatku z zysków kapitałowych ?
 7. Jakie zwolnienia podatkowe wiążą się z uczestnictwem z PPK?
 8. Co to jest wypłata transferowa ?
 9. Co to jest zwrot środków z PPK?


Podstawowe ośwadczenia i deklaracje uczestnika PPK
Dysponowanie środkami i inwestycje w PPK

Omówienie przykładów praktycznych
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


PrelegenciIwona Kmieciak

Z wykształcenia specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, posiada dużą wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości oraz siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe nabyte w różnych organizacjach, począwszy od administracji budżetowej poprzez organizacje non-profit, stowarzyszenia i fundacje, prace w biurach rachunkowych oraz własną działalność. Praca wykonywana na różnych stanowiskach od referenta do spraw księgowych do Dyrektora Personalnego w małych przedsiębiorstwach jak również w dużych zakładach pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności z kapitałem zagranicznym włącznie. W 2007 roku firma, w której prowadzone były sprawy pracownicze przez Panią Iwonę Kmieciak otrzymała nominacje do wyróżnienia za wprowadzenie pro-ludzkiej polityki wobec pracowników. Obecnie Pani Iwona współpracuje z 17 firmami w tematyce tzw. \" twardego i miękkiego HR\", jak również prowadzi szkolenia z szeroko pojętej księgowości oraz z tematyki kadrowo - płacowej.

Opinie uczestników:

,,Dobrze przygotowane, wyczerpuje temat, dobre materiały szkoleniowe.”
,,Bardzo przydatne, przejrzyście przedstawione.”
,,Wysoki poziom wiedzy prowadzącej, przystępny sposób przekazania wiedzy, obszerne i dobrze przygotowane materiały.”
,,Dobrze zorganizowane.”
,,Jestem bardzo zadowolona, przygotowanie i prowadzenie bardzo satysfakcjonujące. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ciekawe i wyczerpujące.”
,,Bardzo potrzebne i przydatne.”Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Wrocław
Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 17
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 02 Lipca 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 25 czerwca 2020 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł netto + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka