Webinar  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Umowy cywilnoprawne 2021

01
Marca

Termin: 01 Marca 2021
Cena: 259 zł netto (318,57 zł brutto)

Godziny 9:30-13:45 / Paweł Ziółkowski

Organizator

Ostatnie dni rejestracjii

Koniec rejestracji 01 Marca 2021 pozostało: 

O szkoleniu

Program:
 

1. Jak konstruować umowy cywilnoprawne

a) Umowa zlecenia

b) Umowa o dzieło

c) Kontrakt menedżerski

d) Powołanie do zarządu lub rady nadzorczej

e) Umowy przenoszące prawa autorskie – aktualne interpretacje podatkowe

f) Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej

 

2. Język i waluta umowy

 

3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

 

4. Umowa zlecenia a umowa o pracę

a) Podobieństwa i różnice miedzy umowami

b) Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy

c) Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia

 

5. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

a) Rezultat i należyte staranie

b) Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło

c) Jakie zapisy dają szansę na wybronienie umowy o dzieło przed ZUS

 

6. Kontrakt menedżerski a umowa zlecenia

 

7. Wynagrodzenia i inne świadczenia

a) Zasady ustalania wynagrodzeń

b) Świadczenia na rzecz wykonawców umów

c) Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa

d) Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy

e) Należności z tytułu podróży służbowych

f) Świadczenia BHP

 

8. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

a) Wysokość minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych

b) Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i poza nią

c) Przyjmujący zlecenie i świadczący usługi

d) Ewidencja godzin przy zleceniu

e) Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń

f) Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia

g) Czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia

 

9. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

a) Przychody i koszty podatkowe

b) Umowy opodatkowane ryczałtowo:

· Konkursy

· Umowy do 200 zł

· Umowy z cudzoziemcami

c) Świadczenia wolne od podatku

d) Rozliczanie honorariów autorskich

e) Zerowy PIT

 

10. Składki ZUS

a) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców

b) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych

· Kilka umów zleceń

· Umowa zlecenia a umowa o pracę

· Umowa zlecenia a działalność gospodarcza

· Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą

· Umowa zlecenia z uczniem lub studentem do lat 26

c) Oświadczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika

d) Weryfikacja ZUS

e) Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

f) Kiedy ZUS podważy umowę o dzieło

g) Na jakich zasadach składki odprowadzają członkowie zarządów i rad nadzorczych

h) Zwolnienia od składek

 

11. Podatkowe skutki korekty składek ZUS

 

12. Zajęcia komornicze

 


Umowy cywilnoprawne 2021

Szkolenie odbędzie się: 01 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

prawnik, publicysta, trener, wykładowca od lat zajmujący się tematyką prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie, właściciel firmy: Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego. Autor ponad 7000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych


Weź udział w wydarzeniu   »

Ostatnie dni zapisów

Ostatnia szansa - zapisz się już teraz   »

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 259,00 zł  + 23% VAT,
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka