Szkolenie  Prawo pracy, płace, ubezpieczenia

Wynagrodzenia 2021

26
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: online
Miejsce szkolenia: ul. Łotewska 9a, Warszawa
Termin: 26 Marca 2021
Cena: 850 zł netto (1045,50 zł brutto)

Organizator

Godziny 9:00-16:00 / Paweł Ziółkowski

Koniec rejestracji 26 Marca 2021 pozostało: 

O szkoleniu

1. Przychody
 
a) Rodzaje przychodów
 
 • Pieniądze
 • Wartości pieniężne
 • Wartość świadczeń w naturze
 • Wartość innych nieodpłatnych świadczeń
 
b) Moment uzyskania przychodów
 
 • Otrzymanie świadczenia
 • Postawienie świadczenia do dyspozycji
 
c) Stawki podatku i kwota wolna
 
 • Opodatkowanie według skali a opodatkowanie ryczałtowe
 • Kwota wolna od podatku
 • Stawka PIT i kwota wolna przy zaliczkach i w zeznaniu
 
2. Koszty uzyskania przychodów
 
 • Stosunek pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Koszty autorskie – limit i katalog osób uprawnionych
 • Samozatrudnienie
 
3. Składki ZUS
 
 • Stosunek pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
 • Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS
 
4. Przegląd świadczeń na rzecz pracowników
 
 • Samochody służbowe, a koszty pracodawcy i przychody pracowników
 • Inne składniki majątku udostępniane pracownikom
 • Abonamenty medyczne
 • Imprezy
 • Szkolenia
 • Podróże służbowe
 • Oddelegowanie
 • Świadczenia BHP
 • Świadczenia z ZFŚS – nowe wysokości zwolnień podatkowych
 • Umundurowanie
 • Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
 • Odszkodowania
 • Dofinansowanie żłobków i przedszkoli
 • Świadczenia zgłoszone przez uczestników
 
5. Wynagrodzenia podczas epidemii
 
 • Nowe zwolnienia
 • Zmiana kwot niektórych zwolnień
 • Podatkowe konsekwencje pracy zdalnej
 
6. Zerowy PIT dla młodych
 
 • Limit wieku
 • Rodzaje przychodów objętych zwolnieniem
 • Limit kwotowy zerowego PIT
 • Zerowy PIT a składki ZUS
 • Nabycie i utrata prawa do zwolnienia
 
7. Rozliczenia
 
 • Rozliczenie zaliczkowe (PIT-4R i PIT-11) – nowe wzory
 • Rozliczenie ryczałtowe (PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R)
 • Nowe zasady naliczania zaliczek ze stosunku pracy (zmiana stawki podatku, ulga podatkowa)
 • Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom
 • Certyfikat rezydencji
 • Zeznania roczne
 
8. Podatkowe skutki korekt składek ZUS
 
 • Nadpłata składek i jej zwrot
 • Skutki podatkowe składek zapłaconych z opóźnieniem
 • Zapłata składek za podatnika
 • Rozliczanie składek zapłaconych za podatnika

 


Wynagrodzenia 2021

Szkolenie odbędzie się: 26 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w szkoleniu możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected]
 

UWAGA!!!

 1. Liczba uczestników jest ograniczona epidemiologicznie. Liczy się kolejność zapisów.
 2. Organizator zastrzega, iż w przypadku zaostrzenia ograniczeń epidemiologicznych, warunki udziału mogą zostać zmienione lub szkolenie może zostać odwołane. 
 3. W przypadku odwołania szkolenia ze względów epidemiologicznych Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu szkolenia lub do zwrotu kosztów udziału w szkoleniu poniesionych przez Uczestnika.
 4. W dniu szkolenia Uczestników szkolenia obowiązują wytyczne epidemiologiczne obowiązujące w miejscu szkolenia, na dany dzień szkolenia. Szczegóły dotyczace obowiązku noszenia maseczek, odległości i innych wytycznych Organizator przekaże droga e-mailową przed szkoleniem.
 5. Sprawdzanie listy uczestników w dniu szkolenia rozpocznie się o godz. 8:30.

 

 
 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

prawnik, publicysta, trener, wykładowca od lat zajmujący się tematyką prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie, właściciel firmy: Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego. Autor ponad 7000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: online
Miejsce szkolenia: ul. Łotewska 9a, Warszawa
Opis lokalizacji: Szkolenie odbędzie się w siedzibie WiP Sp. Z o.o. mieszczącej się przy ul. Łotewskiej 9a w Warszawie. Sala - PARYŻ (parter)    
Termin: 26 Marca 2021
Cena: 850 zł netto (1045,50 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i drukowanej
 • Certyfikat
 • Obiad + drobny catering kawowy - uwzględnione zabezpieczenia epidemiologiczne.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu stacjonarnym wynosi netto: 850,00 zł  + 23% VAT,
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. po 7 dniach od zapisu na szkolenie.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 

UWAGA!!!

 1. Liczba uczestników jest ograniczona epidemiologicznie. Liczy się kolejność zapisów.
 2. Organizator zastrzega, iż w przypadku zaostrzenia ograniczeń epidemiologicznych, warunki udziału mogą zostać zmienione lub szkolenie może zostać odwołane. 
 3. W przypadku odwołania szkolenia ze względów epidemiologicznych Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu szkolenia lub do zwrotu kosztów udziału w szkoleniu poniesionych przez Uczestnika.
 4. W dniu szkolenia Uczestników szkolenia obowiązują wytyczne epidemiologiczne obowiązujące w miejscu szkolenia, na dany dzień szkolenia. Szczegóły dotyczace obowiązku noszenia maseczek, odległości i innych wytycznych Organizator przekaże droga e-mailową przed szkoleniem.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka