Szkolenie  Transport

ABC transportu dla początkujących i średnio zaawansowanych

07
Maja

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 07 Maja 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Szkolenie transportowe dla początkujących i średniozaawansowanych

Koniec rejestracji 07 Maja 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób rozpoczynających przygodę z transportem oraz mających  niewielkie doświadczenie w tej tematyce. Regulacje transportowe zawarte są w znacznej ilości przepisów zarówno krajowych jak i międzynarodowych, co często powoduje ich nieznajomość lub brak wiedzy, które przepisy należy stosować. Dodatkowo sytuację komplikuje brak przejrzystości, częste zmiany oraz problemy z prawidłową interpretacją. Dla osób z niewielkim doświadczeniem występuje więc nie tylko duża trudność w pozyskaniu odpowiedniej wiedzy, ale też lęk przed wysokimi karami oraz możliwością utraty uprawnień. Niewątpliwie też oferowane na rynku szkolenia często skierowane są do doświadczonych osób, które chcą poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę, natomiast osoby niedoświadczone, nie są w stanie z nich skorzystać.  Dlatego poziom szkolenia zostanie odpowiednio dostosowany do grupy docelowej, jak również ukierunkowany będzie na aspekt praktyczny.  

W ramach szkolenia zostanie zapewniona możliwość indywidulanych konsultacji z prowadzącym szkolenie w zakresie tematyki związanej z kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego.
 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Nabycie i uzupełnienie niezbędnej wiedzy z zakresu transportu drogowego
 • Poznanie aktualnych obowiązków i zasad odpowiedzialności
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach               
 • Przygotowanie się do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych służb kontrolnych
 • Wymiana doświadczeń z prowadzącym oraz innymi uczestnikami szkolenia
   

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę "Dokumentacja kadrowa w transporcie drogowym z wzorami dokumentów + CD - 50 praktycznych porad, jak uniknąć najczęstszych błędów" o wartości 89,90 zł.


 


ABC transportu dla początkujących i średnio zaawansowanych

Szkolenie odbędzie się: 07 Maja 2020r.

Adresaci szkolenia:

osoby rozpoczynające i posiadające niewielkie doświadczenie w transporcie, w szczególności właściciele firm przewozowych, personel każdego szczebla kadry zarządzającej, kierownicy i specjaliści do spraw transportu, dyspozytorzy oraz kierowcy

Rodzaj zainteresowanych podmiotów:

 • firmy transportowe,
 • firmy wykonujące przewóz na potrzeby własne – firmy produkcyjne, hurtownie, zakłady komunalne, firmy z branży wodociągi i kanalizacja, zakłady energetyczne, gazowe, drogowe
   

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: najnowsze i planowane zmiany przepisów transportowych

Zasady wykonywania transportu ( wykład, prezentacja multimedialna)
1. Regulacje prawne krajowe i unijne
2. Uprawnienia transportowe, zmiany w dokumentacji firmy, wymiana taboru, obwiązki wobec organu licencyjnego
3. Warunki licencyjne – zabezpieczenie finansowe, zarządzający transportem, baza eksploatacyjna, dobra reputacja   
4. Dodatkowe wymagania transportowe
5. Nowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD.
6. Przykłady z praktyki kontrolnej


Przygotowanie do kontroli kierowcy oraz firmy (wykład, prezentacja multimedialna, przykłady z praktyki)
1. Obowiązkowe dokumenty wymagane na kontroli ITD
2. Kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli
3. Stan techniczny pojazdów – nowe normy techniczne, problemy z wirtualnym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, kary za stan techniczny
4. Czas pracy – najważniejsze normy czasu pracy, nowe zasady rozliczania, tolerancje w jeździe i odpoczynkach
5. Tachografy – podstawowe zasady
6. Zakazy ruchu – kiedy można jechać na wakacyjnym i świątecznym zakazie ruchu, zmiana rozporządzenia o zakazach ruchu
7. Załadunki towarów i zabezpieczenie ładunku – podstawy
8. Przykłady z praktyki kontrolnej

Odpowiedzialność za naruszenia transportowe (wykład, prezentacja multimedialna)
1. Jak wygląda kontrola ITD i co jest sprawdzane?
2. Najczęstsze błędy i pomyłki  
2. Zasady odpowiedzialności kierowcy, kadry zarządzającej i firmy  
3. Rejestr naruszeń – najważniejsze informacje dla firm
4. Jak odwoływać się od kar transportowych, przedawnienie naruszeń
5. Obrona przed utratą uprawnień transportowych  
6. Przykłady z praktyki kontrolnej


Indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie

 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 07 Maja 2020
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620 zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka