Szkolenie  Transport

Transport w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

25
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Listopada 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Transport w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

Koniec rejestracji 25 Listopada 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Transport w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych podlega pod szereg regulacji transportowych, a w ostatnim czasie było sporo zmian dotyczących działalności takich zakładów.

Nowości dotyczą w szczególności wymagań w zakresie regulacji transportowych, przewozu odpadów powstających w wyniku wykonywanych prac oraz konieczności stosowania tachografów. Niestety w tym ostatnim zagadnieniu zasadniczo zmieniło się podejście kontrolerów do obowiązku stosowania tachografów. Dlatego na szkoleniu wyjaśnimy jakie najnowsze wymagania mają inspektorzy wobec kierowców i firm oraz dokładnie wyjaśnimy kiedy należy stosować tachografy i jak prawidłowo dokumentować aktywność kierowców. Omówimy także jakie dodatkowe dokumenty i inne wymogi należy spełnić w myśl nowych przepisów. Dodatkowo zostanie przybliżona problematyka planowanych zmian, które zaczną obowiązywać w najbliższym czasie.

NA SZKOLENIU:
- wyjaśnimy kiedy nie musowo stosować tachografów i jak w takim przypadku dokumentować aktywność kierowców w myśl nowych przepisów
- zaprezentujemy najnowsze wymagania wynikające ze zmienionych przepisów w tym kiedy kierowców obowiązują szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna
- przedstawimy zmiany jakie czekają nas w 2019r.
- powiemy także o nowych zasadach odpowiedzialności za naruszenia przepisów transportowych
- omówimy inne ważne kwestie będące skutkiem nowych regulacji w zakresie przewozu ładunków, oznaczania i dokumentacji pojazdów


KORZYŚCI ZE SZKOELNIA
- poznanie nowych wymagań do wykonywania transportu
- uczestnicy dowiedzą się jak wyznaczyć zarządzającego transportem w firmie wykonującej na potrzeby własne oraz co musi zawierać umowa z taką osobą
- uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów
- przygotowanie się do najnowszych wymagań kontrolerów w zakresie kontroli drogowych
- możliwość rozwiązania własnych problemów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich wątpliwości ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.
 


 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Kary nakładane przez ITD na firmę transportową." o wartości 69,00 zł oraz inne przydatne gratisy!


 


Transport w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

Szkolenie odbędzie się: 25 Listopada 2019r.

Szkolenie specjalistyczne skierowane firm i zakładów wodno – kanalizacyjnych uwzględniające specyfikę konkretnych przedsiębiorstw.

Adresatami szkolenia są w szczególności:
- kadra zarządzająca firmą oraz transportem
- kierownicy i specjaliści do spraw transportu
- dyspozytorzy
- kadry i księgowość
- kierowcy
 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp, omówienie najważniejszych zmian przepisów transportowych oraz planowanych rozwiązań prawnych

1. Najnowsze wymagania transportowe

- aktualne stanowisko ITD - transport czy przewóz na potrzeby własne, czyli kiedy wymagana jest licencja, a kiedy wystarcza zaświadczenie na potrzeby własne?
- nowe dokumenty transportowe - konieczność wymiany dokumentów, termin, obowiązki firm, sankcje za niedokonanie zmian według nowelizacji ustawy transportowej
- obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem – zgłoszenie do właściwych organów, wymagania, ograniczenia, umowy na zarządzanie transportem
- dodatkowe dokumenty w przewozach odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- najnowsze wymagania kontrolerów ITD – wyposażenie pojazdów, oznakowanie i inne dodatkowe wymagania                                                                                                                                          
- nowe uprawnienia ITD do kontroli kierowców, pojazdów i firm                                                               
- wpływ zmienionego kodeksu drogowego na działalność transportową                                                          
- nowe przepisy o przewozie ładunków

2. Obowiązki dla kierowców:

- obowiązkowe szkolenia (szkolenie okresowe i kwalifikacja wstępna – wyjątki) i badania kierowców
- tachograf w przewozie nieczystości ciekłych i konserwacji urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę  – nowe stanowisko ITD
- czas pracy kierowców – kiedy i w jakim zakresie obowiązuje?
- praca w godzinach nadliczbowych, pora nocna, praca w niedzielę i święta
- karty pojazdów i prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców
- rejestracja pracy kierowcy w systemie mieszanym
- podstawowe przepisy rozporządzenia (WE) 561/2006 - normy czasu jazdy, przerw i odpoczynków
- najnowsze zasady użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
- zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek
- najczęściej popełniane błędy kierowców oraz kadry kierowniczej

3. Dodatkowe wymagania firm

- wymagane dokumenty podczas kontroli drogowej i na kontroli w przedsiębiorstwie
- zezwolenie na ładunki - czy jeszcze obowiązuje na kontrolach drogowych?
- kontrola stanu technicznego pojazdów – nowe kary za brak przeglądu technicznego i nieodpowiedni stan techniczny
- dodatkowe wymagania dla pojazdów specjalnych

4. Odpowiedzialność za naruszenia transportowe

- kto i co może kontrolować w firmie wodno – kanalizacyjnej
- odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie dokumentacji kierowcy
- omówienie nowych taryfikatorów kar z uwzględnieniem kiedy odpowiada kierowca, kadra zarządzająca, a kiedy firma

5. Podsumowanie szkolenia, dyskusja.
 


Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.

Weź udział w wydarzeniu   »


PrelegenciInspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Listopada 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,

  • materiały szkoleniowe,

  • serwis kawowy,

  • lunch,

  • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.