Szkolenie  Transport

Zarządzanie transportem - po zmianie przepisów w 2018r.

25
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Zarządzanie transportem

Koniec rejestracji 25 Lutego 2019 pozostało: 

O szkoleniu

O SZKOLENIU

Od września tego roku obowiązują zmienione przepisy transportowe. Jest to  niewątpliwie największa zmiana tych przepisów na przestrzeni ostatnich lat, która przynosi szereg dodatkowych wymagań dla firm transportowych, zarządzających transportem oraz kierowców. Niestety wraz z tymi nowościami przewidziano znaczny wzrost kar za naruszenia, jak również wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności. To wszystko w połączeniu z rejestrem elektronicznym KRETPD oznacza, że już dziś firmy muszą podjąć radykalne działania w celu dostosowania się do nowych przepisów i nowych wymagań. Na szkoleniu skupimy się na omówieniu tych nowości, podpowiemy też jak prawidłowo prowadzić dokumentację kierowców, żeby ustrzec się wysokich kar oraz nie trafić do czarnego  rejestru firm i zarządzających transportem. Powiemy także jak skutecznie odwołać się od ewentualnych kar nakładanych przez służby kontrolne.
Szkolenie poprowadzi doświadczony inspektor transportu drogowego, wobec tego zaprezentowane zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznego punktu widzenia, z przykładami z bogatego doświadczenia transportowego.

CEL SZKOLENIA:

 • Poznanie najnowszych zmian w prawie transportowym oraz ich konsekwencji dla firm transportowych i zarządzających transportem
 • Uzyskanie niezbędnych informacji na temat nowego podejścia ITD. w zakresie wystawiania urlopówek, sczytywania danych oraz innych wymagań kontrolerów               
 • Zapoznanie z nowymi wymaganiami dotyczącymi tachografów oraz nowymi zasadami rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
 • Uzupełnienie oraz nabycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, czasu pracy kierowców oraz innych podstawowych przepisów regulujących zagadnienia dotyczące obowiązków kadry zarządzającej transportem
 • Przygotowanie do kontroli na drodze oraz w firmie


 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Zatrudnianie kierowców 2018. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja".

Szkolenie: Pora nocna i czas pracy kierowców według najnowszych przepisów


Zarządzanie transportem - po zmianie przepisów w 2018r.

Szkolenie odbędzie się: 25 Lutego 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i kadra zarządzająca firm transportowych oraz wykonujących przewozy na potrzeby własne   
 • osoby posiadające certyfikat kompetencji zawodowych
 • dyspozytorzy, specjaliści, kierownicy do spraw transportu i personel różnego szczebla odpowiedzialny za pracę kierowców
 • pracownicy firm załadunkowych i spedycyjnych nadzorujący załadunki pojazdów oraz organizujący transport

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych zmian w przepisach transportowych


Część I Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

1. Elektroniczny rejestr firm transportowych oraz zarządzających transportem KREPTD (dostęp do systemu, zasady działania, informacje o firmach i zarządzających)
2. Zarządzanie transportem:

 • zarządzający transportem - podstawowe wymagania, umowy z zarządzającym transportem (rodzaje umów, wymagania konieczne w umowach, zapisy dodatkowe w umowach ważne dla zarządzających oraz firm)
 • nowe obowiązki właściciela i zarządzającego transportem z punktu widzenia kontroli ITD.
 • dokumenty potrzebne do kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie.

3. Uprawnienia transportowe po zmianach:

 • licencja/zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego
 • kontrola bazy eksploatacyjnej przez ITD
 • dobra reputacja – nowe zasady sprawdzania dobrej reputacji, naruszenia poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze
 • co zrobić żeby nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych lub licencji - jak można skorzystać z nowych środków obrony przed cofnięciem uprawnienia

Część II Najnowsze zasady rozliczania czasu pracy kierowców oraz korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówe


1. Właściwa organizacja i dyscyplina pracy” oraz „prawidłowe zasady wynagradzania kierowców” w przewozach drogowych, co to oznacza i jak z tego korzystać żeby nie płacić wysokich kar
2. Kwalifikacje kierowców i dodatkowe wymagania podlegające kontroli ITD oraz PIP
3. Nowe zasady rozliczania czasu pracy kierowców – tolerancje w jeździe i odpoczynkach
4. Przerwy w jeździe oraz w czasie pracy, dzielenie przerw, okresy rozliczeniowe według ITD, okres prowadzenia pojazdu przekraczający 4,5h
5. Odpoczynki kierowców – dzienny i tygodniowy odpoczynek, zasady wykorzystywania, rekompensaty, odpoczynki na promie kierowca pojedynczy i obsada, wyjątki
6. Dopuszczalne limity przekroczeń norm czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków  
7. Pora nocna – kontrola ITD. oraz PIP
8. Rozporządzenie 165/2014 dotyczące użytkowania urządzeń rejestrujących (tachografy, wykresówki, karty kierowców)
9. Pojazdy nowe i przejazdy serwisowe – kiedy można jechać bez karty kierowcy?
10. Opisy naruszeń na wykresówkach i wydrukach na podstawie art. 12 rozp. 561/2006 (WE) – granica, utrudnienia drogowe, przestawienia pojazdu na parkingu
11. Zmiany w obowiązku wystawienia urlopówek – kiedy i za jakie okresy należy wystawić kierowcy urlopówkę
12. Nowe wytyczne dotyczące pobierania i archiwizowania danych cyfrowych

Część III Zasady odpowiedzialności po zmianach

1. Nowe zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej i najnowsze taryfikatory kar dla firm, zarządzających transportem oraz kierowców
2. Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych – nowe kary, kiedy można jechać na wakacyjnym i świątecznym zakazie ruchu
3. Zasady skutecznego odwoływania się od kar transportowych

Podsumowanie szkolenia
 

  

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Inspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 25 Lutego 2019
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,

 • materiały szkoleniowe,

 • serwis kawowy,

 • lunch,

 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 620  zł + 23% VAT   Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dodatkowo w prezencie książkę Zatrudnianie  kierowców w 2018 r. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, które prezentuje trener podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez  Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2018 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.