Webinar  Zamówienia publiczne

Elektronizacja zamówień według nowego Prawa zamówień publicznych

24
Czerwca

Termin: 24 Czerwca 2020
Cena: 105 zł netto (129,15 zł brutto)

12:00 - 13:30

Organizator

Koniec rejestracji 24 Czerwca 2020 pozostało: 

O szkoleniu

Pierwsza godzina poświęcona będzie na omówienie podstawowych zagadnień przez prowadzącego. W drugiej części uczestnicy webiarium będą mieli możliwość zadania pytań prowadzącemu, za pośrednictwem czatu. Po zakończeniu webinarium, każdy uczestnik będzie miał możliwość ściągnięcia nagrania z jego przebiegu.


Elektronizacja zamówień według nowego Prawa zamówień publicznych

Szkolenie odbędzie się: 24 Czerwca 2020r.

Praktyczne informacje

Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

I.    Obowiązkowa komunikacja elektroniczna w postępowaniach o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości, w tym krajowych - wymagania nałożone na zamawiającego oraz możliwe odstępstwa od elektronizacji

II.    Forma oświadczenia wstępnego oraz oferty w zależności od wartości zamówienia – jaki podpis jest możliwy: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty ?

III.    Wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców
     1.    Kwestie rozumienia oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność
     2.    E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu

IV.    Oferty w postępowaniu elektronicznym
     1.    Zabezpieczenie oferty wadium – reguły wnoszenia i zwrotu wadium innego niż pieniądz
     2.    Otwarcie ofert  - brak wymogu jawności, nowy termin otwarcia, nowe obowiązki wynikające z elektronizacji
     3.    Odrzucenia oferty z powodu  niespełnienia wymagań zamawiającego związanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej
     4.    Wyjaśnianie treści oferty i poprawa omyłek w ofercie elektronicznej
 


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

  •   1 godzinę webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwoscią przesłania Państwa pytań na czacie,
  •     30 minutową sesję odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium
  •     Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  •     Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

 Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 105,00 zł  + 23% VAT,

Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora , najpóźniej na 2 dni robocze przed webinarium. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Weź udział w wydarzeniu   »

Polecamy również

Wewnętrzny audyt zgodności z RODO - czyli jak wykazać przestrzeganie RODO
Szkolenie Ochrona danych osobowych/RODO

Wewnętrzny audyt zgodności z RODO - czyli jak ...

Webinarium, 22 Czerwca 2020

10:00 - 11.15

Czytaj więcej   »

Zrozumieć tarczę 3.0 - zobacz 10 ważnych zmian dla pracodawców
Szkolenie Podatki i finanse

Zrozumieć tarczę 3 0 - zobacz 10 ważnych ...

Webinarium, 01 Czerwca 2020

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Godziny: 10:00 - 11.15

Czytaj więcej   »

Nowe zasady udzielania zamówień do 30 000 euro
Szkolenie Zamówienia publiczne

Nowe zasady udzielania zamówień do 30 000 euro

Webinarium, 22 Czerwca 2020

Godziny 12:30 - 13:15

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka