Webinar  Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

17
Marca

Termin: 17 Marca 2021
Cena: 139 zł netto (170,97 zł brutto)

Godziny 9:30-10:45 / Marek Okniński

Organizator

Koniec rejestracji 17 Marca 2021 pozostało: 

O szkoleniu

Temat webinarium: Tryb podstawowy – jak przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w nowym stanie prawnym.
 
Cel szkolenia.
Przekazanie informacji niezbędnych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 
Korzyści dla uczestników szkolenia.
- wskazanie elementów procedury trybu podstawowego, których niewłaściwe zastosowanie zagrożone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- uzyskanie informacji nt. praktyki prowadzenia negocjacji w procedurze trybu podstawowego,
- pozyskanie przykładowych zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia związanych z trybem podstawowym,
- uzyskanie wiedzy nt doboru kryteriów oceny ofert po nowelizacji Prawa zamówień publicznych dla trybu podstawowego.
 
Profil uczestnika.
- Osoby zainteresowanie zwiększeniem wiedzy nt praktyki ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego,
- Osoby zainteresowanie zwiększeniem wiedzy nt udzielania zamówień publicznych,
 
Program szkolenia.
1. Tryb podstawowy – jak nie popełnić błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych,
2. Tryb podstawowy – w jakich przypadkach warto przewidzieć możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty oraz jak się przygotować się i prowadzić negocjacje aby nie naruszyć zasad udzielania zamówień publicznych.
3. Zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia związane z trybem podstawowym, w tym dotyczące kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu.

 


Tryb podstawowy – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenie odbędzie się: 17 Marca 2021r.

Praktyczne informacje
 
Udział w webinarium możliwy jest tylko dla osób które dokonały elektronicznej rejestracji na szkolenia lub wysłały skan papierowego zgłoszenia na adres [email protected] Dzień przed planowanym webinarium, na podany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany link do platformy na której odbędzie się webinarium oraz instrukcją postępowania. Udział z seminarium nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe.

Weź udział w wydarzeniu   »

Program


brak danych

Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Marek Okniński

Marek Okniński

Praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach kultury, sportu, administracji samorządowej, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa. Posiada doświadczenie w organizacji i zarządzaniu w zakresie udzielania zamówień publicznych uzyskane między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o., Dyrektor Działu Organizacji Zakupów i Zamówień Publicznych Pl.2012=sp. z o.o. Autor komentarzy i porad z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych publikowanych między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi na studiach podyplomowych organizowanych przez Główną Szkołę Handlową, studia magisterskich w PWSTiF w Łodzi, Politechnice Lubelskiej, Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie, Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Członek komisji przetargowych oraz sędzia w Sądach konkursowych.


Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

  • Udział w webinarium – prelekcji na żywo naszego eksperta, z możliwością przesłania Państwa pytań na czacie,
  • Udział w sesji odpowiedzi na pytania przesłane w trakcie webinarium,
  • Prezentację pdf wykorzytaną w trakcie webinarium, przesłaną do Państwa mailem po zakończeniu webinaru,
  • Dostęp do nagrania szkolenia – możliwość ponownego obejrzenia przez 3 dni kalendarzowe, po zakończeniu webinaru,
  • Certyfikat.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w webinarium wynosi netto: 139,00 zł  + 23% VAT. 
 
Opłata za webinarium jest dokonywana przelewem na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. po 7 dniach od zapisu na webinarium.
 
Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w webinarium możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora, najpóźniej na 6 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji, a uczestnik nie weźmie udziału w webinarium, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą pełnymi kosztami webinarium. W przypadku odwołania webinarium przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2021 Wiedza i Praktyka