Szkolenie  Zamówienia publiczne

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys € współfinansowanych ze środków UE

15
Marca

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 15 Marca 2019
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto) Przy nadesłaniu zgłoszenia do 8 marca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.
Cena Standardowa: 680 zł netto (836,40 zł brutto)

Organizator

Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych – problemy praktyczne

Koniec rejestracji 15 Marca 2019 pozostało: 

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla beneficjentów i osób udzielających zamówień do 30 000 euro, głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: 

„Konsorcja i podwykonawcy w zamówieniach publicznych” (+ płyta z wideo-szkoleniem „Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich”)" wartości 49,90 zł.


Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys € współfinansowanych ze środków UE

Szkolenie odbędzie się: 15 Marca 2019r.

Adresaci szkolenia:

  • beneficjenci
  • osoby udzielające zamówień

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Warsztaty: Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych – problemy praktyczne
 
I.    Metody ustalenia wartości zamówienia – podstawa prawidłowego wyboru „procedury” udzielenia zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
   1.    Reguły zastosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących szacowania
   2.    Kryteria tożsamościowe decydujące o kwalifikacji jako jedno zamówienie (przedmiotowo-funkcjonalne, podmiotowe, czasowe) – wskazówki z praktyki i doktryny UZP oraz orzecznictwa KIO
   3.    Kiedy i na jakich zasadach można udzielać zamówienia w częściach
   4.    Wartość zamówienia a wybór rozeznania rynku bądź zasady konkurencyjności
   5.    Termin ustalenia wartości zamówienia i metody dokumentowania tej czynności

II.    Zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł
   1.    Wymogi dotyczące racjonalności, efektywności i przejrzystości  - jak je wypełnić
   2.    Wewnętrzna procedura udzielania zamówień – uprawnienie czy obowiązek beneficjenta
   3.    Kwestie związane z indywidualizacją odpowiedzialności za poszczególne czynności

III.    Zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł
   1.    Rozeznanie rynku – dopuszczalne formy rozeznania rynku, w tym zapytanie ofertowe
   2.    Wymagana liczba ważnych ofert i udokumentowanie rozeznania rynku
   3.    Forma umowy, metody potwierdzenia wydatku
   4.    Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności

IV.    Zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł (zasada konkurencyjności)
   1.    Upublicznienie zapytania ofertowego, terminy składania ofert
   2.    Baza konkurencyjności
   3.    Wymagania dotyczące treści zapytania ofertowego i reguły jego zmiany
   4.    Wymagania dotyczące opisu podmiotu zamówienia
   5.    Warunki udziału wykonawców
   6.    Konflikt interesów
   7.    Kryteria oceny ofert - cena czy cena i inne kryteria
   8.    Kiedy możliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej
   9.    Umowa – forma i możliwości jej zmiany
 10.    Udokumentowanie procedury - wymagania
 

 


Weź udział w wydarzeniu   »


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Andrzela Gawrońska-Baran

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. np.: „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych” oraz „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”.


Weź udział w wydarzeniu   »

Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 15 Marca 2019
Cena: 680 zł netto (836,40 zł brutto) Weź udział w wydarzeniu   »

Weź udział w wydarzeniu   »

Co obejmuje cena

Cena obejmuje: udział w szkoleniu materiały szkoleniowe, serwisy kawowe i lunch.

Weź udział w wydarzeniu   »

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 680 zł + 23% VAT, kwota brutto: 836,40 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 8 marca 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Weź udział w wydarzeniu   »

Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.