Szkolenie  BHP

Ocena ryzyka zawodowego

27
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Września 2017
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Przyjdź i uniknij błędów w ocenie ryzyka zawodowego!

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia m.in. informacji dotyczących regulacji oceny ryzyka zawodowego, metod dokonywania oceny tego ryzyka oraz sposobów jego dokumentowania i informowania pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego.


Ocena ryzyka zawodowego

Szkolenie odbędzie się: 27 Września 2017r.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, pracowników służby bhp, przedstawicieli pracowników, osób biorących udział w ocenie ryzyka zawodowego w zakładach pracy. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu – pracy w grupach. W trakcie ćwiczeń analizie poddane zostaną przykładowe oceny ryzyka zawodowego. Uczestnicy szkolenia będą mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie sporządzania, dokumentowania oceny ryzyka zawodowego w różnych zakładach pracy.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 09:00-15:00

1.Wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

a)      Obowiązki pracodawcy i pracownika.

2.Szczegółowe cele oceny ryzyka zawodowego.

3.Algorytm oceny ryzyka zawodowego:

a)      Charakterystyka obiektu oceny ryzyka zawodowego.

b)      Identyfikacja zagrożeń. Podział czynników środowiska pracy.

c)       Szacowanie ryzyka zawodowego.

d)      Wartościowanie ryzyka zawodowego.

e)      Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego.

4.Sposoby dokumentowania oceny ryzyka zawodowego.

a)      Charakterystyka stanowiska pracy.

b)      Informacje dotyczące zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

c)       Wynik końcowy dotyczący oceny ryzyka zawodowego i podjętych działań profilaktycznych.

d)      Informowanie o ryzyku zawodowym.

5.Procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

a)      Omówienie na bazie przykładowej procedury zasad przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na terenie zakładu pracy.

6.Wybrane metodami oceny ryzyka zawodowego/Ćwiczenia w grupie:

a)      Metoda RISK SCORE.

b)      Metoda PHA.

c)       Metoda PN-N 18002.

7.Ocen ryzyka zarodowego na stanowisku sprzedawcy, magazyniera – ćwiczenia w grupie:

a)      Analiza opisu stanowiska pracy,

b)      Identyfikacja zagrożeń,

c)       Wartościowanie ryzyka zawodowego,

d)      Analiza przykładowych wzorów dokumentów oceny ryzyka zawodowego.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Mariusz Foremniak

Mariusz Foremniak

Z-ca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej w Poczcie Polskiej S.A., główny specjalista ds. BHP, prawnik, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem. Autor wielu opinii i artykułów o tematyce bhp i prawa pracy. Od 9 lat pracownik służby bhp w Poczcie Polskiej S.A., gdzie obecnie kieruje zagadnieniami bhp i ochrony ppoż. u jednego z największych pracodawców w Polsce. Projektuje kierunki polityki w zakresie bhp oraz nadzoruje jej realizację przez jednostki organizacyjne Spółki.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 27 Września 2017
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 września 2017 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 553,50 zł.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka