Szkolenie  Finanse publiczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w strefie budżetowej

15
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 15 Stycznia 2020
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w strefie budżetowej

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:
1.    praktyczne umiejętności naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oparciu o aktualne przepisy prawa i orzecznictwo;
2.    ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki: Wyroki, opinie i interpretacje organów państwowych dla jednostek budżetowych o wartości 49 zł oraz Sprawozdawczość budżetowa 2019 o wartości 147 zł.
 

 

 


Dodatkowe wynagrodzenie roczne w strefie budżetowej

Szkolenie odbędzie się: 15 Stycznia 2020r.

Szkolenie przeznaczone dla:
Pracodawców, kierowników działów kadr i płac, pracowników służb kadrowo-płacowych
 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

PROGRAM SZKOLENIAPROGRAM:

1.    Podstawy prawne wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”


2.    Ustalenie prawa do „trzynastki”

 • Okresy pracy uprawniające do nabycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego - pojęcie i ustalenie na przykładach
 • Kto nie nabędzie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego


3.    Ustalenie podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 • Wysokość wynagrodzenia rocznego
 • Składniki uwzględniane  w podstawie wymiaru i składniki podlegające wyłączeniu


4.    Pozostałe zagadnienia związane z wypłatą wynagrodzenia rocznego

 • Termin wypłaty
 • „Trzynastka” a potrącenia z wynagrodzenia
 • Uprawnienia pracowników którym nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia rocznego, albo którym zaniżono jego wysokość
 • Konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za wypłatę wynagrodzeń za nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacie „trzynastki”
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

5.    Dyskusja i pytania słuchaczy

Uwagi dodatkowe: ćwiczenia warsztatowe na przypadkach stwarzających największe problemy w praktyce
 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Beata Naróg

Beata Naróg

Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Europejskich Studiów Specjalnych na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Pracy” na Uniwersytecie Gdańskim”, „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Politechnice Gdańskiej. Prawem pracy zawodowo zajmuje się od ponad 20 lat. Obecnie prowadzi własną firmę z zakresu usług i doradztwa kadrowego oraz szkoleń. Doświadczony szkoleniowiec z tematyki prawa pracy. Szkolenia, które prowadzi charakteryzują się wysokimi ocenami uczestników. Jako specjalista i praktyk w swojej dziedzinie biegle prowadzi zajęcia warsztatowe urozmaicając je praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, które ukazały się na łamach Wydawnictw: ODDK, INFOR, Wiedza i Praktyka, CH BECK, Praca i Zdrowie, Rzeczpospolita (Dodatek Dobra Firma). Współautorka książek: „Vademecum kierowcy w firmie”, „Jak zmniejszyć koszty pracy w oparciu o rozwiązania pakietu antykryzysowego i innych regulacji” oraz Komentarza do Kodeksu Pracy wydawnictwa CH Beck.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 15 Stycznia 2020
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 550 zł  + 23% VAT.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Polecamy również

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w strefie budżetowej
Szkolenie Finanse publiczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w strefie budżetowej

Gdańsk, 03 Lutego 2020

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w strefie budżetowej

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka