Szkolenie  Finanse publiczne

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w 2019r.

24
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Października 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w 2019r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

 • przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu środków trwałych w jednostkach budżetowych 
  i samorządowych zakładach budżetowych;
 • przedstawienie zasad dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, których przedmiotem są środki trwałe, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz wartości niematerialne i prawne;
 • omówienie uregulowań prawnych po zmianach w przepisach obowiązujących w 2019 roku;


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych;
 • zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym;
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książki:
,,Sprawozdawczość budżetowa 2019", ,,Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych".

 

 

 

 


Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w 2019r.

Szkolenie odbędzie się: 24 Października 2019r.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy urzędów marszałkowskich;
 • przedstawiciele urzędów powiatowych;
 • przedstawiciele placówek oświatowych (szkoły, przedszkola);
 • przedstawiciele urzędów gmin;
 • pracownicy urzędów pracy;
 • pozostali dysponenci części budżetowej oraz jednostek samorządu terytorialnego;

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

PROGRAM SZKOLENIA
 

I. Pojęcie i podstawa prawna majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych (ustawa o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy podatkowe, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”).
- jak określać i zmieniać wartości początkowe środków trwałych
- jak amortyzować i umarzać środki trwałe/WNiP
- ulepszenia i remonty środków trwałych
- zasady ewidencji środków trwałych


II. Pojęcie wyposażenia w sektorze finansów publicznym.
- definicje, zasady ewidencji
- zasady oznakowania wyposażenia
- celowość i efektywność ponoszonych wydatków


III. Zasady funkcjonowania majątku w polityce rachunkowości:
- środki trwałe i pozostałe środki trwałe – zasady ewidencji; ewidencja ilościowa – zasady,
- ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób
prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.


IV. Inwentaryzacja majątku
- rodzaje inwentaryzacji, terminy,
- instrukcja inwentaryzacyjna, przygotowanie do inwentaryzacji,
- spis z natury środków trwałych - różne możliwe opcje;
- różnice inwentaryzacyjne,
- dokumentacja inwentaryzacji majątku,
- czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,


V. Sprawozdania i informacje prezentujące zasoby majątku trwałego:
- sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o zasobach majątkowych jednostki,
- sprawozdania i informacje statystyczne


VI. Sprzedaż, darowizna, przekazanie oraz wycofanie z ewidencji rzeczowego majątku trwałego

VII. Zasady umarzania środków trwałych i wyposażenia w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – przykłady księgowań

VIII. Wycena bilansowa rzeczowego majątku trwałego.

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Teresa Janiec

Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Ponad 19-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego owocuje praktycznym doświadczeniem w obszarze księgowości w firmach handlowo-usługowo-produkcyjnych. Od 2010 roku związana również z branżą szkoleniową jako trener. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 24 Października 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 550 zł  + 23% VAT.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 18 października 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 450 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Polecamy również

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w 2019r.
Szkolenie Finanse publiczne

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w ...

Warszawa, 29 Listopada 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w 2019r.

Czytaj więcej   »

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w 2019 r.
Szkolenie Finanse publiczne

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w ...

Katowice, 28 Listopada 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - zmiany w 2019r.

Czytaj więcej   »

Inwentaryzacja majątku jednostki
Szkolenie Podatki i finanse

Inwentaryzacja majątku jednostki

Warszawa, 28 Listopada 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Inwentaryzacja majątku jednostki

Czytaj więcej   »

Inwentaryzacja majątku jednostki
Szkolenie Podatki i finanse

Inwentaryzacja majątku jednostki

Katowice, 29 Listopada 2019

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Inwentaryzacja majątku jednostki

Czytaj więcej   »

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka