Szkolenie  Finanse publiczne

Oceny okresowe pracowników samorządowych

17
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Września 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Oceny okresowe pracowników samorządowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o systemie ocen z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz znaczeniu i roli oceny okresowej jako instrumentu polityki kadrowej. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje kierownicze w obszarze zarządzania personelem a także poznają zasady tworzenia regulacji wewnętrznych dotyczących oceniania pracowników.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:
,,Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019" o wartości 69 zł.

 

 

 

 


Oceny okresowe pracowników samorządowych

Szkolenie odbędzie się: 17 Września 2019r.

Szkolenie adresowane jest do

  • kadry kierowniczej
  • pracowników zajmujących się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Ramowy program szkolenia

1.    Ocenianie pracowników jako obowiązek pracodawcy

a.    Ocena pracy pracownika– sformalizowana i niesformalizowana
b.    Subiektywizm oceniającego a konieczność stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów
c.    Dyferencjacja a zakaz dyskryminacji w ocenie pracowników


2.    System ocen okresowych u pracodawców samorządowych
a.    Podobieństwa i różnice w stosunku do pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie Kodeksu pracy
b.    Ocena sformalizowana a ocenianie pracowników w bieżącej pracy


3.    Znaczenie i rola oceny okresowej pracownika samorządowego w środowisku pracy. Perspektywa szefa i pracownika
a.    Ocena pracy pracownika samorządowego a decyzje kadrowe pracodawcy (awans wewnętrzny, rozwiązanie stosunku pracy)
b.    Ocena pracy jako podstawa do wytyczenia ścieżki rozwoju zawodowego pracownika
c.    Ocena pracy okazją do udzielania informacji zwrotnej. Jakim jestem pracownikiem, jakim jestem szefem, jaki jest zakład pracy
d.    Ocena pracy a relacje w środowisku pracy


4.    Ocena pracownika samorządowego w regulacjach pragmatyki zawodowej. Procedura oceny pracownika samorządowego
a.    Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów ustawy
b.    Odwołanie od oceny


5.    Regulamin dokonywania ocen u pracodawcy samorządowego
a.    Materia regulaminowa
b.    Optymalna częstotliwość oceniania
c.    Określenie kryteriów ocenia i ich dobór dla poszczególnych stanowisk

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych i fachowych, w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania systemu oświaty – m.in. praktycznych komentarzy do Karty Nauczyciela oraz Ustawy o pracownikach samorządowych. Ekspert Portalu Oświatowego i współpracownik Wydawnictw: Wiedza i Praktyka, C.H. Beck, Oficyna MM, komentator Gazety Prawnej. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, w tym także jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości. Nauczyciel akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a w przeszłości także nauczyciel szkół policealnych, a także czynny trener. W 2012 roku uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 17 Września 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 550 zł  + 23% VAT.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 10 września 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 490 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka