Szkolenie  Finanse publiczne

Udostępnianie informacji publicznej

18
Października

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Października 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Udostępnianie informacji publicznej

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz obowiązków wynikających z tego tytułu.

Obserwowany wzrost liczby zapytań dotyczących informacji publicznej, kierowanych do instytucji publicznych wymaga profesjonalnego podejścia do tematu, tym bardziej, że uchybienia obowiązkom w tym zakresie mogą skutkować nawet odpowiedzialnością karną.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne problemy związane z udostępnianiem informacji publicznej, najnowsze orzecznictwo sądów oraz propozycje zmian legislacyjnych a także sposoby radzenia sobie w przypadkach, gdy wnioskodawcy nadużywają prawa do informacji publicznej.

Poruszone zostaną m.in. takie problemy jak godzenie dostępu do informacji publicznej z ochroną danych osobowych i ochroną dóbr osobistych pracowników, udostępnianie informacji dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych, rozpatrywanych skarg, czy zawieranych umów.
 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:
,,Vademecum ochrony danych osobowych w sektorze publicznym. Najnowsze zmiany w prawie i wzory dokumentów" o wartości 99 zł.

 

 

 

 


Udostępnianie informacji publicznej

Szkolenie odbędzie się: 18 Października 2019r.

Szkolenie adresowane jest do;

  • pracowników urzędów administracji samorządowej i samorządowych jednostek organizacyjnych zajmujących się udostępnianiem informacji publicznej.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 16:00

Ramowy program szkolenia


1.    Dostęp do informacji publicznej jako prawo polityczne obywatela.
a.    Konstytucyjna gwarancja prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej.
b.    Znaczenie prawa do informacji publicznej w demokratycznym państwie prawnym.

2.    Pojęcie informacji publicznej.
a.    Ustawowa definicja informacji publicznej. Katalog zagadnień stanowiących informację publiczną.
b.    Zakres prawa do informacji publicznej.
c.    Informacja publiczna prosta i przetworzona.
d.    Publiczne rejestry.
e.    Propozycje zmian w przepisach prawa.


3.    Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Zakres informacji o działalności urzędu/jednostki organizacyjnej podlegających udostępnieniu jako informacja publiczna.


4.    Ograniczenia prawa do informacji publicznej.
a.    Informacja publiczna a prawo do prywatności.
b.    Jawność informacji o wynagrodzeniach.


5.    Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej.


6.    Forma wniosku o dostęp do informacji publicznej.


7.    Sposoby udostępniania informacji publicznej.
a.    Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.
b.    Terminy załatwiania wniosku.
c.    Koszty udostępnienia informacji.
d.    Biuletyn Informacji Publicznej.


8.    Odmowa udostępnienia informacji publicznej.
a.    Forma, w jakiej następuje odmowa udostępnienia informacji publicznej.
b.    Droga odwoławcza.


9.    Reakcja wobec nadużywania prawa do informacji publicznej.


10.    Odpowiedzialność za uchybienia w wykonywaniu obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.


11.    Informacja publiczna a uprawnienia radnych.


12.    Informacja publiczna a prawo związków zawodowych do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności.


13.    Informacja publiczna a obowiązki informacyjne względem prasy.

 

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


dr Patryk Kuzior

dr Patryk Kuzior

Doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych i fachowych, w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania systemu oświaty – m.in. praktycznych komentarzy do Karty Nauczyciela oraz Ustawy o pracownikach samorządowych. Ekspert Portalu Oświatowego i współpracownik Wydawnictw: Wiedza i Praktyka, C.H. Beck, Oficyna MM, komentator Gazety Prawnej. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, w tym także jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości. Nauczyciel akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a w przeszłości także nauczyciel szkół policealnych, a także czynny trener. W 2012 roku uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 18 Października 2019
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 550 zł  + 23% VAT.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 października 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 490 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka