Szkolenie  Inne szkolenia

ENERGIA ELEKTRYCZNA - jakość, ciągłość jej dostaw....

30
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 30 Listopada 2016 - 01 Grudnia 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Jakość energii elektrycznej i ciągłość jej dostaw w odniesieniu do norm, rozporządzeń i wymagań aplikacji

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy jakości, a druga ciągłości dostaw energii elektrycznej.

- Celem szkolenia w części pierwszej jest przybliżenie jego uczestnikom zagadnień związanych
z jakością energii elektrycznej, przede wszystkim w odniesieniu do normy PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz Rozpo-rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. nr 93/2007 poz. 623].

- Celem szkolenia w części drugiej jest przybliżenie jego uczestnikom zagadnień związanych
z ciągłością dostaw energii elektrycznej, przede wszystkim w odniesieniu do normy PN-EN 50600-2-2:2014-06 Technika informatyczna. Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Część 2-2: Dystrybucja energii, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą [Dz.U. 2012, poz. 739] oraz dokumentu pt. „Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Lotniska. Tom I Projektowanie i eksploatacja lotnisk”.


ENERGIA ELEKTRYCZNA - jakość, ciągłość jej dostaw....

Szkolenie odbędzie się: 30 Listopada 2016r.

ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką poprawy jakości i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej – inwestorów, wykonawców, projektantów, elektryków
i energetyków, pracowników działu utrzymania ruchu, a także studentów kierunków techni-cznych. Oprócz solidnych podstaw teoretycznych, uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę przydatną w szczególności na etapie definiowania założeń i wymagań technicznych w przedmiotowym zakresie związanych z nową inwestycją jak również doposażeniem lub modernizacją obiektu już istniejącego. Przekazane informacje mogą być użyteczne także przy wykonywaniu dokumentacji projektowej branży elektrycznej centrów przetwarzania danych, szpitali, lotnisk, a także różnych zakładów produkcyjnych.

Program

PROGRAM SZKOLENIA 09:30-15:30

 

1. Jakość energii elektrycznej w odniesieniu do norm, rozporządzeń i wymagań aplikacji

 

1.1. Wstęp

1.1.1. Energia elektryczna jako produkt

1.1.2. Zmiany napięcia i jego częstotliwości

 

1.2. Parametry oceny jakości energii elektrycznej

1.2.1. Pomiary parametrów oceny jakości energii elektrycznej

1.2.2. Centralne rozwiązania poprawiające jakość energii elektrycznej

 

1.3. Wpływ zmian wartości napięcia zasilającego na pracę urządzeń i systemów

1.3.1. Wybrane odbiorniki energii elektrycznej, a zmiany wartości napięcia zasilającego

1.3.2. Przykłady rozwiązań redukujących zmiany wartości napięcia zasilającego

 

1.4. Wpływ odkształceń harmonicznych na pracę urządzeń i systemów

1.4.1. Wybrane odbiorniki energii elektrycznej, a odkształcenia harmoniczne

1.4.2. Przykłady rozwiązań redukujących odkształcenia harmoniczne

 

2. Ciągłość dostaw energii elektrycznej w odniesieniu do norm, rozporządzeń
i wymagań aplikacji

 

2.1. Wstęp

2.1.1. Brak ciągłości dostaw energii elektrycznej – zanik napięcia

2.1.2. Brak ciągłości dostaw energii elektrycznej – zapad napięcia

 

2.2. Długotrwałe i krótkotrwałe przerwy w zasilaniu

2.2.1. Zespół prądotwórczy jako źródło zasilania awaryjnego

2.2.2. Zespół prądotwórczy – przykłady rozwiązań

 

2.3. Mikroprzerwy w zasilaniu

2.3.1. Zasilacz bezprzerwowy jako źródło zasilania gwarantowanego

2.3.2. Zasilacz bezprzerwowy – przykłady rozwiązań

 

2.4. Wymagania techniczne i ograniczenia w dostawie energii elektrycznej

2.4.1. Wymagania techniczne

2.4.2. Ograniczenia w dostawie energii elektrycznej

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Wiktor  Suliga

Wiktor Suliga

Wiktor Suliga – absolwent Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych „Facility Management – zarządzanie budynkiem” na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz „Zarządzania projektami w przedsiębiorstwie” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Posiadacz certyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej pierwszego poziomu (ang. Power Quality Expert 1st Level). Zainteresowania: rozwiązania z zakresu zasilania awaryjnego i gwarantowanego, zagadnienia dotyczące obiektów typu Data Center, modułowości, efektywności energetycznej i ogólnie elektrotechniki. Obecnie związany z ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 30 Listopada 2016
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 24 listopada 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 580 zł + 23% VAT, kwota brutto 713,40 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka