Szkolenie  Inne szkolenia

EXCEL od podstaw - praktyczne warsztaty

19
Sierpnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 19 Sierpnia 2019 - 20 Sierpnia 2019
Cena: 1290 zł netto (1586,70 zł brutto)

Organizator

EXCEL od podstaw - praktyczne warsztaty

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

W ramach dwudniowego szkolenia uczestnik zapozna się od podstaw z możliwościami programu MS Excel oraz jego obsługą typową dla pracownika biurowego. Zostanie omówiona i wyjaśniona na licznych przykładach idea działania arkusza kalkulacyjnego, a więc gromadzenia, przetwarzania i prezentacji różnego rodzaju danych. Uczestnik szkolenia dowie się jak wprowadzać dane do arkusza, jak je zmieniać, powielać bądź przenosić w inne miejsca arkusza. Dowie się, jakiego rodzaju dane można przechowywać w arkuszu i w jakiej formie można je prezentować w arkuszu. Szkolenie wyjaśni następnie i nauczy, w jaki sposób powiązać wprowadzone dane dokonując na nich obliczeń, jak takie obliczenie się tworzy oraz jak korzystać z gotowych licznych funkcji przetwarzających dane. Na szkoleniu uczestnik zobaczy i samodzielnie przećwiczy sposoby prezentacji wprowadzonych czy przetworzonych danych w formie różnego rodzaju wykresów i tabel przestawnych.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: ,,70 najlepszych trików w Excelu, o których nie wiedziałeś" o wartości 49 zł.

 

 

 


EXCEL od podstaw - praktyczne warsztaty

Szkolenie odbędzie się: 19 Sierpnia 2019r.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach 10:00-16:00
 
Program szkolenia:

1.    Ogólny przegląd programu Excel
- elementy
- nazewnictwo
- widoki
- opcje wyświetlania

2. Formaty plików Excela
- format xlsx
- format xls
- format xlsm
- inne formaty

3. Nawigacja po dokumencie Excela
- nawigacja za pomocą pola nazwy
- nawigacja po pomocą okien dialogowych
- skróty klawiszowe w nawigacji

4. Edycja danych i formatowanie
- rodzaje danych
- czyszczenie komórek
- wstawianie i usuwanie komórek
- serie danych
- tworzenie formatu
- kopiowanie i usuwanie formatu

5. Budowanie formuł
- operatory arytmetyczne
- kolejność operacji
- edycja formuł
- kopiowanie formuł
- adresowanie komórek

6. Wykorzystanie podstawowych funkcji Excela
- wstawianie funkcji
- edycja formuł z funkcjami
- biblioteka funkcji

7. Wykorzystanie elementów sterujących
- listy rozwijane
- przyciski
- pokrętła

8. Konsolidacja danych
- konsolidacja danych z innych arkuszy
- konsolidacja danych z innych skoroszytów
- rodzaje konsolidacji

9. Budowa i zarządzanie listami danych
- tworzenie listy
- wyszukiwanie danych
- sortowanie
- filtrowanie
- import i eksport danych

10. Prezentacja danych za pomocą wykresów
- źródło danych
- kreator wykresów
- poprawianie wykresów
- drukowanie wykresów

11. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy
- tworzenie tabeli przestawnej
- grupowanie pozycji w tabeli przestawnej
- wybór funkcji podsumowującej
- odświeżanie danych
- wykres przestawny
 

 

 

Szkolenie może być także realizowane w formule dedykowanego dla Państwa warsztatu zamkniętego. Zaletą takiego rozwiązania jest uwzględnienie specyfiki Państwa branży oraz dostosowanie miejsca i godzin szkolenia do indywidualnych preferencji.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkolenia zamkniętego, przygotujemy ofertę i program szyty na miarę Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected] lub 22 429 43 40.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Mariusz Klimaszewski

Wykładowca zagadnień informatycznych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne przy tworzeniu projektów matematycznych, informatycznych i graficznych, od 2008 roku zrealizował przeszło 3000 godzin szkoleniowych, w tym około 1500 godzin szkoleniowych z zakresu arkusza kalkulacyjnego Excel. Uczestniczy w procesach informatyzacji firm. Specjalizuje się w aplikacjach pakietu Microsoft Office: Excel, Access, Word, PowerPoint (z elementami: VBA, SQL, DTP, czy sztuką prezentacji). Trener posiada uprawnienia: - Certyfikat egzaminatora ECDL-Advanced (poświadczenie uprawnień do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, sylabus wersja 2.0; Numer:PL-EA0373) - Certyfikat egzaminatora ECDL (poziom podstawowy; Numer:PL-EA3874), - Certyfikaty ECDL-A Moduły: AM3, AM4, AM5, AM6.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 19 Sierpnia 2019
Cena: 1290 zł netto (1586,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • serwisy kawowe
  • lunch

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 1290 zł + 23% VAT.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 12 sierpnia 2019 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 1090 zł + 23% VAT.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

 

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka