Szkolenie  Inne szkolenia

Jak poprawnie rozliczyć VAT przy usługach budowlanych?

26
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Kwietnia 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Jak poprawnie rozliczyć VAT przy usługach budowlanych i inne ważne zmiany w VAT w 2017 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Przedstawienie nowych przepisów wchodzących w życie w 2017 roku w zakresie podatku od towarów i usług w tym dotyczące usług budowlanych.


Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu stosowania regulacji z zakresu podatku od towarów i usług VAT w tym  stosowania odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych.

Dla każdego uczestnika prezent książka"  

"Vat w branży budowlanej po zmianach w 2017"


Jak poprawnie rozliczyć VAT przy usługach budowlanych?

Szkolenie odbędzie się: 26 Kwietnia 2017r.

Ø  właściciele nieruchomości oraz ich pełnomocnicy,

Ø  zarządcy nieruchomości,

Ø  administratorzy,

Ø  kierownicy budowy

Ø  firmy budowlane

Ø  podwykonawcy, wykonawcy

Program

1.      Zmiany dotyczące składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących:

-        wprowadzenie obowiązku składania przez podatników innych niż mali podatnicy, deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną,

-        wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną (VAT UE i VAT-27),

-        likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w podatku od towarów i usług dla podatników innych niż małych, w tym wszystkich nowych podatników,

-        kary za nie przesyłanie deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną.

2.      Zmiany dotyczące zasad rejestracji podatników VAT oraz wykreślania podatników z rejestru czynnych podatników – skutki i zagrożenia dla obrotu gospodarczego:

-        kiedy organ podatkowy może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT,

-        przesłanki umożliwiające organowi  podatkowemu wykreślenie z rejestru podatnika VAT,

-        udział w transakcji karuzelowej a utrata statusu podatnika VAT,

-        konsekwencje związane z utratą statusu czynnego podatnika VAT,

-        możliwość ponownego uzyskania statusu czynnego podatnika VAT.

3.      Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe pełnomocnika dokonującego rejestracji podatkowej podatnika VAT.

4.      Zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia w transakcjach dokonywanych na terytorium kraju:

-        nowe towary z zakresu branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,

-        poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,

-        zmiany w przedmiocie towarów objętych limitem 20.000 PLN,

-        opodatkowanie podwykonawstwa usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia (nowy zał. nr 14),

5.      Sankcje podatkowe za zawyżenie zwrotu lub zaniżenie zobowiązania podatkowego w VAT:

-        sankcja 30 % w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez organy podatkowe,

-        sankcja 20% w przypadku dobrowolnej korekty przez podatnika po zakończonej kontroli,  

-        sankcja 100% z tytułu „pustych faktur” bez możliwości dokonania korekty,

6.      Zmiany w terminach ewidencjonowania i rozliczania WNT, importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca:

-        wykazywanie podatku należnego,

-        ujęcie podatku naliczonego,

-        konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur, dla przypadków gdy podatek jest rozliczany w mechanizmie reverse charge.

7.      Planowane kolejne zmiany w zakresie VAT:

-        pakiet przewozowy,

-        metoda podzielonej płatności tzw. split payment

-        inne rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

8.      Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

-               zasady objęcia odwrotnym obciążeniem,

-               wyjaśnienie pojęcia podwykonawcy i generalnego wykonawcy,

-                klasyfikacja PKWiU usług budowlanych,

-                przykłady zastosowania odwrotnego obciążenia,

-                kompleksowe usługi budowlane,

-                określenie momentu wykonania usługi budowlanej,

-                dostawa towarów z montażem,

-                 wykonawstwo zastępcze a odwrotne obciążenie,

-                 zwroty VAT w branży budowlanej

-                 przedstawienie objaśnienia podatkowego z dnia 17 marca 2017r. stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych,

-                  zastosowanie objaśnienia MF a ochrona podatnika przed sankcjami i odsetkami karnymi,

-                  ustalenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju z dnia 23 marca 2017 z zakresu Vat w budownictwie,

-                  sankcje VAT,

-                  wyrejestrowanie podatnika przyczyny.

9.  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 


 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Ø  uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie ustawy o VAT w tym w branży budowlanej

               Ø  dzięki licznym przykładom uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,

               Ø  przekazana wiedza wpłynie na profesjonalną obsługę w obszarze podatku od towarów i usług co wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada licencję Ministerstwa Finansów oraz certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA. Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, produkcyjnych, budowlanych wykonujących projekty w formule zaprojektuj i zbuduj, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek, w tym „Egzamin na doradcę podatkowego Testy i Kazusy” luty 2016 r., „Compliance wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa z użyciem Excela na bazie sprawozdań finansowych z zastosowaniem procedur i zasad compliance i due diligence” - Wiedza i Praktyka, „Rozstanie bez utraty dobrego wizerunku” – INFOR i wiele innych. Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 26 Kwietnia 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena szkolenia obejmuje:

Ø  uczestnictwo w szkoleniu,

Ø  materiały szkoleniowe,

Ø  książkę Jednolity Plik Kontrolny – kompendium wiedzy wraz z odpowiedziami Ministerstwa Finansów na zadane przez podatników pytania,

Ø  serwis kawowy,

Ø  lunch,

Ø  certyfikat.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 kwietnia 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 550 zł + 23% VAT, kwota brutto 676,50 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka