Szkolenie  Inne szkolenia

Jak wygląda proces gospodarki odpadami???

26
Stycznia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 26 Stycznia 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Organizator

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie- podstawowe obowiązki i wymagania, ewidencja odpadowa, decyzje administracyjne oraz sprawozdawczość.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Celem  szkolenia jest poznanie aktualnego oraz projektowanego stanu  prawnego ustawy o odpadach przepisów wykonawczych w zakresie gospodarowania odpadami. Szczegółowo zostaną omówione zasady postępowania z odpadami, wypełniania karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także zasady sporządzania sprawozdań odpadowych za 2016 rok , jak również sprawozdania gminne na aktualnych wzorach przekazywane przez gimny marszałkom!!!

 

Korzyści

Uczestnicy poznają wszystkie niezbędne obowiązki jakie nakłada na nich ustawa o odpadach oraz rozporządzenia wynikające z ustawy. Dowiedzą się jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadową oraz min:

·         Na co należy zwrócić uwagę przy magazynowaniu odpadów,

·         Jak przekazać odpady osobom fizycznym

·         W jaki sposób przeklasyfikować odpady na produkt uboczny

Nowe wytyczne dotyczące transportu odpadów


Jak wygląda proces gospodarki odpadami???

Szkolenie odbędzie się: 26 Stycznia 2017r.

ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie jest dedykowane do przedstawicieli firm i jednostek administracyjnych  odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami. Specjaliści, koordynatorzy działów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach.

Program

PROGRAM SZKOLENIA 09:30-15:30

1.       Przedstawienie najważniejszych aktów prawnych w gospodarce odpadami.

·                 Ustawa o odpadach

·                 Kluczowe rozporządzenia

2.       Podstawowe pojęcia i definicje w gospodarce odpadami,

3.       Hierarchia postępowania z odpadami, zasada bliskości,

4.    Katalog odpadów – właściwe zasady klasyfikacji odpadów,

5.    Produkty  uboczne- kiedy odpad może być uznany za produkt uboczny,

6.       Koniec fazy odpadu - kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem,

7.       Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne,

8.       Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach oraz możliwości wykorzystania niektórych odpadów poza instalacjami,

9.      Zbieranie i transport odpadów,

10.   Możliwość przekazywania niektórych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom niebędącymi przedsiębiorcami do wykorzystania do celów własnych,

11.   Zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami,

12.   Magazynowanie oraz składowanie odpadów oraz obowiązki z tym związane,

13.   Przegląd nowych oraz projektowanych aktów prawnych wydawanych do ustawy o odpadach,

14.   Administracyjne kary pieniężne za  niewłaściwe  postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach,

15.    Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz Baza Danych Odpadowych (BDO),

16.    Nowe wytyczne dotyczące transportu odpadów,

17.    Omówienie zasad prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadowej,

18.    Jak wygląda oraz jak przygotować się do rocznego zewnętrznego audytu przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR,

19.    Omówienie przepisów przejściowych i dostosowujących,

20.     Wymiana poglądów i doświadczeń.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Grzegorz Dziub

Grzegorz Dziub

Grzegorz Dziub– zajmuje stanowisko Inżyniera Ochrony Środowiska w międzynarodowej i zarazem jednej z największych korporacji w branży budowlanej. Posiada duże doświadczenie z zakresu gospodarki odpadami oraz paliw alternatywnych. Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Audytor SZŚ i SZJ wg norm ISO 14001 i ISO 9001. Przeprowadził kilkanaście wewnętrznych szkoleń z branży gospodarki odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Katowice
Adres: ul. Stawowa 10
Miejsce szkolenia: Europrofes Group Sp. z o.o.
Termin: 26 Stycznia 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 23 stycznia 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 490 zł + 23% VAT, kwota brutto 602,70 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 590 zł + 23% VAT, kwota brutto 725,70 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2019 Wiedza i Praktyka

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies i tym samym akceptuję politykę prywatności.