Szkolenie  Inne szkolenia

Jak wygląda proces gospodarki odpadami???

23
Lutego

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 23 Lutego 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Organizator

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie- podstawowe obowiązki i wymagania, ewidencja odpadowa, decyzje administracyjne oraz sprawozdawczość.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:

 

Celem  szkolenia jest poznanie aktualnego oraz projektowanego stanu  prawnego ustawy o odpadach przepisów wykonawczych w zakresie gospodarowania odpadami. Szczegółowo zostaną omówione zasady postępowania z odpadami, wypełniania karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także zasady sporządzania sprawozdań odpadowych za 2016 rok , jak również sprawozdania gminne na aktualnych wzorach przekazywane przez gimny marszałkom!!!

Cel szkolenia:

Celem  szkolenia jest poznanie aktualnego oraz projektowanego stanu  prawnego ustawy o odpadach przepisów wykonawczych w zakresie gospodarowania odpadami. Szczegółowo zostaną omówione zasady postępowania z odpadami, wypełniania karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także zasady sporządzania sprawozdań odpadowych za 2016 rok , jak również sprawozdania gminne na aktualnych wzorach przekazywane przez gimny marszałkom!!!

 


Jak wygląda proces gospodarki odpadami???

Szkolenie odbędzie się: 23 Lutego 2017r.

ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie jest dedykowane do przedstawicieli firm i jednostek administracyjnych  odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami. Specjaliści, koordynatorzy działów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach. 

Program

PROGRAM SZKOLENIA 09:30-15:30

1.               Przedstawienie najważniejszych aktów prawnych w gospodarce odpadami.

·                  Ustawa o odpadach

·                  Kluczowe rozporządzenia

2.              Podstawowe pojęcia i definicje w gospodarce odpadami.

3.              Hierarchia postępowania z odpadami, zasada bliskości

4.              Katalog odpadów – właściwe zasady klasyfikacji odpadów,

5.              Produkty  uboczne- kiedy odpad może być uznany za produkt uboczny

6.              Koniec fazy odpadu - kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem.

7.              Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne

8.              Obowiązek przetwarzania odpadów w instalacjach oraz możliwości wykorzystania niektórych odpadów poza instalacjami.

9.              Zbieranie i transport odpadów.

10.            Możliwość przekazywania niektórych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom niebędącymi przedsiębiorcami do wykorzystania do celów własnych.

11.            Zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

12.            Magazynowanie oraz składowanie odpadów oraz obowiązki z tym związane

13.            Przegląd nowych oraz projektowanych aktów prawnych wydawanych do ustawy o odpadach.

14.            Administracyjne kary pieniężne za  niewłaściwe  postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach.

15.            Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz Baza Danych Odpadowych (BDO),

16.            Omówienie przepisów przejściowych i dostosowujących.

17.            Jak wygląda oraz jak przygotować się do rocznego zewnętrznego audytu w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi?

18.            Wymiana poglądów i doświadczeń Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Grzegorz Dziub

Grzegorz Dziub

Grzegorz Dziub– zajmuje stanowisko Inżyniera Ochrony Środowiska w międzynarodowej i zarazem jednej z największych korporacji w branży budowlanej. Posiada duże doświadczenie z zakresu gospodarki odpadami oraz paliw alternatywnych. Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Audytor SZŚ i SZJ wg norm ISO 14001 i ISO 9001. Przeprowadził kilkanaście wewnętrznych szkoleń z branży gospodarki odpadami.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 23 Lutego 2017
Cena: 590 zł netto (725,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 17 lutego 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 490 zł + 23% VAT, kwota brutto 602,70 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 590 zł + 23% VAT, kwota brutto 725,70 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka