Szkolenie  Inne szkolenia

Konsekwencje prawne zmian prawa budowlanego!!!

31
Stycznia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 31 Stycznia 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Organizator

Konsekwencje prawne zmian prawa budowlanego z najnowszymi zmianami

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie aktualnego stanu prawnego w zakresie praw i obowiązków inwestorów

 

Dla każdego uczestnika szkolenia w prezencie książka: "Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego"


Konsekwencje prawne zmian prawa budowlanego!!!

Szkolenie odbędzie się: 31 Stycznia 2017r.


Grupa docelowa: inwestorzy - osoby fizyczne i prawne, właściciele nieruchomości oraz ich pełnomocnicy, zarządcy nieruchomości oraz administratorzy,  projektanci, kierownicy budowy.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach:09:00-15:00

1. Zmiany prawne w prawie budowlanym z 2015 r. i ich skutki dla nowych inwestycji, a w szczególności:


- nowe definicje ustawowe i konsekwencje zmian,
- nowy katalog robót wymagających zgłoszenia,
- nowy katalog robót wykonywanych bez pozwolenia na budowę,
- nowy katalog robót nie wymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę,
- zasady zgłaszania prac i nowe zasady liczenia terminów dla sprzeciwu organu,
- zmiany dokumentacji w toku inwestycji,
- zmiany obowiązków dotyczących utrzymania technicznego nieruchomości 

2. Najnowsze zmiany prawne w 2016 r. oraz projekty zmian - wybrane zagadnienia.


 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


 dr Łukasz Siudak

dr Łukasz Siudak

Radca prawny dr. nauk prawnych Łukasz Siudak – prawnik z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie prawa cywilnego oraz prawa budowlanego. Autor licznych artykułów w prasie branżowej oraz samodzielnych publikacji dla wydawnictw takich jak CH Beck czy też WoltersKluwers. Pełnomocnik procesowy w sporach gospodarczych dotyczących inwestycji budowalnych, świadczący także kompleksową pomoc prawną na rzecz firm z branży budowlanej. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego „Opinio Doctorum” w Grodzisku Mazowieckim.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 31 Stycznia 2017
Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 25 stycznia 2017 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 550 zł + 23% VAT, kwota brutto  676,50 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 620 zł + 23% VAT, kwota brutto 762,60  zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka