Szkolenie  Inne szkolenia

Modernizacja Instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym

21
Kwietnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Kwietnia 2016
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Organizator

Upowszechnienie i wdrożenie nowych wymagań norm dotyczących wykonywania instalacji elektrycznych w obowiązującym obecnie układzie sieci TN-S.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do osób wykonujących instalacje elektryczne oraz do osób dozoru pełniących funkcje inspektorów nadzoru. Celowym byłoby aby uczestniczyli w szkoleniu również administratorzy budynków i osoby z dozoru działów technicznych.

 

Serdecznie zapraszamy!


Modernizacja Instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym

Szkolenie odbędzie się: 21 Kwietnia 2016r.

Program

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

1. Wstęp

2. Wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące instalacji elektrycznych

3. Prowadzenie instalacji elektrycznych

4. Wymagania normy N SEP-E-002

4.1. Moc zapotrzebowana mieszkań, wewnętrznych linii zasilających i budynków

4.2. Szczytowe moce obliczeniowe wewnętrznych linii zasilających i budynków

4.3. Moc zapotrzebowana w instalacjach modernizowanych

5. Podstawowe założenia planowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

6. Przewody ochronne

7. Uziomy

8. Rozwiązania wewnętrznych linii zasilających

9. Rodzaj i zakres niezbędnego wyposażenia instalacji odbiorczych

10. Sprawdzanie przewodów na dopuszczalne spadki napięcia

11. Sprawdzanie przekroju przewodu ze względu na zabezpieczenie przed skutkami przetężeń

11.1. Zabezpieczenie przewodów instalacyjnych przed skutkami przeciążeń

11.2. Zabezpieczenie przed skutkami zwarć

12. Warunki selektywnego działania zabezpieczeń przetężeniowych w instalacjach elektrycznych

13. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

14. Rodzaje ochron przeciwporażeniowych

15. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe

15.1 Budowa wyłącznika różnicowoprądowego

15.2. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST

16. Warunki stosowania urządzeń elektrycznych, w tym opraw oświetleniowych o określonych klasach ochronności

17. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym

17.1 Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

18. Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych

19. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

20. Kontrola i pomiary zmodernizowanych instalacji elektrycznychPrelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


mgr inż. Fryderyk Łasak

mgr inż. Fryderyk Łasak

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, autor publikacji dotyczących pomiarów oraz wykładowca na szkoleniach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i zasad sprawdzania instalacji elektrycznych, przygotowuje elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Nowa Huta, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 21 Kwietnia 2016
Cena: 490 zł netto (602,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

 

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT, kwota brutto: 602,70 zł.

 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 kwietnia 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 390 zł + 23% VAT, kwota brutto: 479,70 zł.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

 

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie Vat
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka