Szkolenie  Inne szkolenia

Postępowanie powypadkowe w praktyce

15
Września

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 15 Września 2016 - 16 Września 2016
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Organizator

Przyjdź i uniknij błędów w przygotowaniu postępowania powypadkowego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Czy wiesz jak prawidłowo przygotować się do postępowania powypadkowego?

Postępowanie powypadkowe zgodnie z zasadami!

 

Praktyka pokazuje, że proces postępowania powypadkowego w wielu zakładach napotyka na różne trudności skutkujące nieprawidłowościami.

 

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym „Postępowanie powypadkowe w praktyce” w czasie którego dowiesz się:

  • Które przepisyw prawne i w jaki spośób regulują zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy?
  • Jakie działania należy podjąć po zaistnieniu wypadku?
  • Jak prawidlowo sporządzić dokumentację powypadkową?

Zarezerwuj sobie miejsce już teraz!

Poznaj plan szkolenia i zobacz, czego nauczysz się, by w przyszłości podejmować prawidłowe działania!

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bhp, osób wykonujących zadania służby bhp, pracodawców oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami bhp tj. postępowaniem powypadkowym. 

 

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności poruszania się po temacie postępowania powypadkowego oraz rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki stanowisk pracy i występujących zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia, przy udziale i pomocy prowadzącego zajęcia:

-       dokonują analizy faktycznych zdarzeń,

-       wypełniają niezbędną dokumentację.

 

 


Postępowanie powypadkowe w praktyce

Szkolenie odbędzie się: 15 Września 2016r.

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 09:30-15:30

I. Zagadnienia wstępne

1.       Przepisy prawne regulujące zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy, w tym postępowania powypadkowego.

a)      źródła prawa,

b)      definicja wypadku przy pracy,

c)       orzecznictwo Sądów.

2.       Obowiązki pracodawcy związane w sytuacji powstania wypadku przy pracy.

3.       Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy (Odpowiedzialność wynikająca z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń).

II. Postępowanie powypadkowe

1.       Czynności po zaistnieniu wypadku.

a)      pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy,

b)      pracownika pracy tymczasowej,

c)       osoby fizycznej zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenia),

d)      osoby zatrudnionej przez innego pracodawcę, która uległa wypadkowi na terenie zakładu pracy innego pracodawcy.

2.       Zadania zespołu powypadkowego.

3.       Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (Ćwiczenia praktyczne – studium przypadku).

4.       Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy (Ćwiczenia - Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

5.       Rejestracja wypadków przy pracy, wnioski i działania profilaktyczne wynikające z wypadku przy pracy (Metody rejestracji, statystyki wewnątrzzakąłdowej).

III. Postępowanie powypadkowe w innych okolicznościach

1.       Wypadki podczas strajku.

2.       Wypadki osób niepełnosprawnych.

3.       Wypadki pracowników tymczasowych.

4.       Wypadki osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

5.       Wypadki przy pracy rolniczej.

IV. Panel dyskusyjny. Zakończenie szkolenia.Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Mariusz Foremniak

Mariusz Foremniak

Z-ca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej w Poczcie Polskiej S.A., główny specjalista ds. BHP, prawnik, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy z wieloletnim doświadczeniem. Autor wielu opinii i artykułów o tematyce bhp i prawa pracy. Od 9 lat pracownik służby bhp w Poczcie Polskiej S.A., gdzie obecnie kieruje zagadnieniami bhp i ochrony ppoż. u jednego z największych pracodawców w Polsce. Projektuje kierunki polityki w zakresie bhp oraz nadzoruje jej realizację przez jednostki organizacyjne Spółki.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 15 Września 2016
Cena: 520 zł netto (639,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 520 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 639,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 13 września 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 553,50 zł.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka