Szkolenie  Inne szkolenia

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

29
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Listopada 2016 - 30 Listopada 2016
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Organizator

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu:

·         zdobędziesz specjalistyczną i praktyczną wiedzę, która pomoże Ci dbać o własny lub powierzony majątek,

·         dowiesz się, jak w praktyce stosować procedury dotyczące prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, aby uniknąć kar, które sięgają nawet 5 tys. zł,

·         unikniesz zagrożeń związanych z użytkowaniem danego obiektu, wynikających m.in. z niejasnych przepisów,

·         zyskasz pewność, że bezbłędnie, sumiennie i zgodnie z aktualnymi przepisami prowadzisz dokumentację dotyczącą kontroli, remontów, badań technicznych przeglądów oraz innych prac dotyczących obiektu,

·         skutecznie obronisz się w czasie kontroli organów nadzoru budowlanego. 


Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

Szkolenie odbędzie się: 29 Listopada 2016r.

Szkolenie jest skierowane do:

·         zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pracowników gminnych referatów gospodarki nieruchomościami, administratorów i zarządców nieruchomości, w budynkach komunalnych, użyteczności publicznej i państwowej, wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych, właścicieli i pracowników firm zarządzających obiektami budowlanymi

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 09:30-15:30

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego”

1.       Wprowadzenie do Prawa budowlanego

2.       Obowiązki właściciela lub zarządcy

3.       Zarządzanie dokumentacją techniczną obiektów budowlanych

4.       Obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych

5.       Tworzenie harmonogramu przeglądów

6.       Tworzenie planu remontów

7.       Praktyczne wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego

8.       Panel dyskusyjnyPrelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Marek  Kowalski

Marek Kowalski

Marek Kowalski - licencjonowany zarządca nieruchomości. Od ponad 10 lat zarządza nieruchomościami m.in. budynkami wielorodzinnymi, obiektami handlowymi oraz produkcyjno-biurowymi w ramach własnej działalności gospodarczej MK Promar (mkpromar.pl). Ukończył studia magisterskie z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz studia podyplomowe zarządzania nieruchomościami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczony trener i szkoleniowiec.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Termin: 29 Listopada 2016
Cena: 550 zł netto (676,50 zł brutto)

Co obejmuje cena

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia),
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwisy kawowe
  • lunch.

Warunki uczestnictwa

Uwaga promocja!

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 24 listopada 2016 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 470 zł + 23% VAT, kwota brutto  578,10 zł  

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto 550 zł + 23% VAT, kwota brutto 676,50 zł.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Materiały do pobrania

Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Karta zgłoszenia
Waga: 0MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka