Szkolenie  Inne szkolenia

Reforma oświaty 2017

20
Grudnia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Grudnia 2016
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Organizator

Reforma oświaty 2017 – zadania kadrowe dyrektora i organu prowadzącego. Obowiązki kadrowe na rok 2017

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Korzyści:

- przedstawiciele organów prowadzących dowiedzą się, jakie skutki kadrowe wywołają ich ewentualne decyzje o przekształceniu lub włączeniu gimnazjum do innej szkoły,

- dyrektorzy dowiedzą się, jakie rozwiązania kadrowe będą musieli bądź mogli stosować w okresie wdrażania reformy, poinformujemy ich również o tym, do kiedy będą zajmować stanowiska kierownicze,

- nauczyciele zdobędą informacje, o tym, co stanie się z nimi w związku z wdrażaniem reformy oświaty, poznają skutki swoich wyborów, przedstawimy im również, jakie będą mieli perspektywy dalszego zatrudnienia (w aspekcie prawnym),

- dyrektorzy dowiedzą się, kiedy powinni, a kiedy nie mogą udzielić urlopu zdrowotnego (w szczególności czy mogą zablokować urlop, jeśli nauczyciel spełnia wszystkie warunki jego udzielenia), w jaki sposób zakończyć urlop i czy można w trakcie urlopu zwolnić nauczyciela,

- nauczycieli wyposażymy w wiedzę, jak i kiedy można ubiegać się o udzielenie urlopu zdrowotnego, jakie prawa i obowiązki przysługują mu w trakcie urlopu i jak urlop zdrowotny wpłynie na jego prawo do urlopu wypoczynkowego

- dzięki naszemu szkoleniu dyrektorzy będą wiedzieli w jakich sytuacjach powinni wypłacić, a w jakich odmówić wypłaty trzynastki, a także jak obliczyć wysokość tego świadczenia i kiedy go wypłacić, poza tym poinformujemy dyrektorów, co zrobić, jeśli trzynastka zostanie nadpłacona lub wypłacona nienależnie,

- nauczyciele dowiedzą się, kiedy trzynastka im przysługuje, oprócz tego poinformujemy ich, w jaki sposób ubiegać się o zaległą trzynastkę.

 


Reforma oświaty 2017

Szkolenie odbędzie się: 20 Grudnia 2016r.

Grupa docelowa:

- dyrektorzy

- nauczyciele,

- pracownicy organów prowadzących 

Program

Szkolenie odbędzie się w godzinach: 09:00-15:00

I. Reforma oświaty 2017 - skutki kadrowe dla nauczycieli i dyrektorów:

- wygaszanie gimnazjów - co stanie się z nauczycielami (stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia, zwolnienia)

- odrębności w przypadku przekształcenia gimnazjum lub włączenia go do innej szkoły

- rozwiązania kadrowe stosowane w zespołach szkół

- według jakich kryteriów typować nauczycieli do przeniesienia w stan nieczynny,

- rozwiązania przejściowe w Karcie Nauczyciela w okresie wdrażania reformy,

- co będzie się działo w innych rodzajach szkół,

- dalsze losy dyrektorów gimnazjów i innych szkół,

 

II. Urlop dla poratowania zdrowia - ciekawostki dla nauczycieli i dyrektorów

- przesłanki skorzystania z urlopu zdrowotnego, kiedy dyrektor nie może udzielić urlopu zdrowotnego,

- możliwość zaskarżenia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego,

- prawa i obowiązki nauczyciela w trakcie urlopu zdrowotnego,

- obowiązki dyrektora i nauczyciela związane z zakończeniem urlopu zdrowotnego,

- czy można zwolnić nauczyciela w trakcie urlopu zdrowotnego,

- urlop zdrowotny a urlop wypoczynkowy,

- urlop zdrowotny w okresie wdrażania reformy oświaty,

 

III. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w 2017 r.

- komu przysługuje,

- przesłanki otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (sytuacje wyjątkowe - korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu zdrowotnego itp.),

- kwestia zatrudnienia na czas określony zgodnego z organizacją pracy szkoły a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- okoliczności wyłączające prawo do "trzynastki",

- jak obliczyć i kiedy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne (przykłady),

- czy można odzyskać nienależnie wypłaconą lub nadpłaconą "trzynastkę"

- jak ubiegać się o wypłatę zaległej "trzynastki"

 Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Kowalski

Michał Kowalski

radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom szkół


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9a
Miejsce szkolenia: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
Termin: 20 Grudnia 2016
Cena: 420 zł netto (516,60 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • certyfikat udziału w szkoleniu.

 

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 420 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 516,60 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 14 grudnia 2016 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 330 zł + 23% VAT,  kwota brutto: 405,90 zł.

 

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Materiały do pobrania

Karta zgłoszenia
Waga: 0.04MB
   Pobierz   
Oświadczenie VAT
Waga: 0.03MB
   Pobierz   
Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka