Szkolenie  Instytucje kultury

Czas pracy w instytucjach kultury 2019 r. - nowe przepisy

22
Listopada

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Termin: 22 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Organizator

Zapoznanie z odrębnymi przepisami w zakresie czasu pracy obowiązującymi w instytucjach kultury.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z odrębnymi przepisami w zakresie czasu pracy, obowiązującymi w instytucjach kultury. Ma ono wskazać sposoby optymalnego rozwiązywania praktycznych problemów z organizowaniem pracy i ustalaniem czasu pracy dla poszczególnych kategorii zatrudnionych w tych instytucjach, z uwzględnieniem specyfiki działalności instytucji artystycznych. Uczestnicy zapoznają się też z najnowszymi tendencjami w orzecznictwie sądowym, dotyczącym czasu pracy.

Na szkoleniu zostaną także przedstawione projektowane zmiany dotyczące przechowywania i prowadzenia ewidencji czasu pracy, związane z nowelizacją Kodeksu pracy i zmianami w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz jej digitalizacji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę: "Vademecum Dokumentacji Instytucji Kultury" o wartości 69,90 zł.


Czas pracy w instytucjach kultury 2019 r. - nowe przepisy

Szkolenie odbędzie się: 22 Listopada 2018r.

Program

Czas trwania szkolenia 10:00 - 15:30

 1. Przepisy regulujące działalność kulturalną a przepisy prawa pracy
  • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dz. kulturalnej
  • Kodeks pracy
  • Relacje przepisów KP i ustawy o prowadzeniu dz. kulturalnej
  • Przepisy zakładowego prawa pracy
 2. Pojęcie instytucji kultury
 3. Osoby zatrudnione w instytucjach kultury a czas pracy
  • Pracownicy instytucji kultury – podstawy nawiązania stosunku pracy
  • Osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (zleceniobiorcy itp.) a czas pracy: dokumentacja, wynagradzanie, zasady rozliczania, czy obowiązują normy czasu pracy 
 4. Czas pracy – pojęcie
 5. Obowiązywanie przepisów Kodeksu pracy
 6. Normy czasu pracy
 7. Systemy czasu pracy i ich zastosowanie w instytucjach kultury
  • System podstawowy
  • System przerywany
  • System równoważny
  • Dopuszczalność zastosowania innych systemów czasu pracy
 8. Okres rozliczeniowy i jego znaczenie dla wymiaru czasu pracy
 9. Praca w niepełnym wymiarze a normy kodeksowe
 10. Przedłużony okres rozliczeniowy w instytucjach kultury:
  • Różnice regulacji – Kodeks pracy a ustawa o dz. kulturalnej
  • Konsekwencje zastosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego
  • Przedłużenie okresu rozliczeniowego – procedura
 11. Ustalanie wymiaru czasu pracy
 12. Konsekwencje obowiązywania 5-dniowego tygodnia pracy
 13. Praca w niedzielę i święta.
  • Brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli
  • Ustalanie dni wolnych za niedzielę, święta i dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy („wolna sobota”)
 14. Godziny nadliczbowe
  • pojęcie
  • rozliczanie nadgodzin
  • obowiązek pracy w nadgodzinach
  • rekompensata za pracę w nadgodzinach
  • praca w nadgodzinach w niedzielę, święto, „wolną sobotę” oraz w dni wolne przysługujące w zamian za pracę w te dni – rekompensata
 15. Wynagrodzenie za nadgodziny
  • problemy z ustaleniem podstawy wymiaru dodatku
  • kwoty dodatków do wynagrodzenia
 16. Praca w porze nocnej
 17. Czas pracy pracowników zarządzających – regulacje szczególne
 18. Dokumentacja czasu pracy – planowane zmiany w przepisach w 2019 r.
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentów ewidencyjnych czasu pracy i innych dokumentów związanych z czasem pracy
  • elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencje, wnioski
  • nowe zasady prowadzenia dokumentacji czasu pracy w formie elektronicznej


Prelegenci


Wykorzystaj doświadczenia polskich ekspertów.
Przekonaj się, jak ich praktyczna, pełna wiedza może pomóc Ci radykalnie zmniejszać koszty i odnosić coraz większe sukcesy.


Michał Culepa

Michał Culepa

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, autor i współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych w Polsce. Regularnie publikuje w „Dzienniku - Gazecie Prawnej”. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się zwłaszcza w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie, instytucjach kultury, administracji skarbowej i wymiarze sprawiedliwości. Szkolenia prowadzi od 2006 roku. Opublikował wiele artykułów, porad i opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jest współautorem kilkunastu publikacji książkowych, w tym komentarza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Lokalizacja i termin wydarzenia

Miejscowość: Warszawa
Adres: ul. Łotewska 9A
Miejsce szkolenia: Wiedza i Praktyka
Opis lokalizacji: Organizator zastrzega zobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, by dostosować salę do komfortu uczestników obecnych na szkoleniu. Zawsze będzie to sala blisko centrum, z dobrym dojazdem.  
Termin: 22 Listopada 2018
Cena: 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Co obejmuje cena

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.

UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w szkoleniu

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. 

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 290  zł  + 23% VAT, 

Przy nadesłaniu zgłoszenia do  15 listopada  2018 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł + 23% VAT

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez firmę Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia,  Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę  "Wiedza i Praktyka" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych. Zgadzam się na otrzymywanie od ww. podmiotu i jego partnerów informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Reklama

Copyright © 2020 Wiedza i Praktyka